Filters (2)
Download Results
576 research outcomes, page 1 of 58
 • publication . Article . 2019
  Open Access Albanian
  Authors:
  Turano, Giuseppina;
  Country: Italy
 • publication . Article . 2017
  Open Access Albanian
  Authors:
  Afrim Hoti;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Tirana : Qendra e kërkimeve arkeologjike (Institut archéologique de Tirana)

  Hoti Afrim. Durrës . In: Iliria, vol. 14 n°2, 1984. pp. 274-275.

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Article . 2018
  Open Access Albanian
  Authors:
  Gëzim Hoxha;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Tirana : Qendra e kërkimeve arkeologjike (Institut archéologique de Tirana)

  Hoxha Gëzim. Revista “ILIRIA” - Pasqyrë e mendimit arkeologjik shqiptar. In: Iliria, vol. 37, 2013. pp. 27-35.

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Article . 1981
  Open Access Albanian
  Publisher: Tirana : Qendra e kërkimeve arkeologjike (Institut archéologique de Tirana)

  Gërmimet arkeologjike të viteve 1978-1979 / Fouilles archéologiques 1978-1979. In: Iliria, vol. 11 n°1, 1981. pp. 269-273.

 • publication . Article . 2018
  Open Access Albanian
  Authors:
  Elio Hobdari;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Tirana : Qendra e kërkimeve arkeologjike (Institut archéologique de Tirana)

  Hobdari Elio. Karakteristika të skulpturës paleokristiane në Shqipëri / La sculpture paléochrétienne en Albanie. In: Iliria, vol. 35, 2011. pp. 341-362.

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Article . 2018
  Open Access Albanian
  Authors:
  Vangjel Dimo;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Tirana : Qendra e kërkimeve arkeologjike (Institut archéologique de Tirana)

  Dimo Vangjel. Varri i një luftëtari. Varri nr. 56 i tumës 6 të nekropolit të Apolonisë. In: Iliria, vol. 34, 2009. pp. 323-329.

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Article . 2018
  Open Access Albanian
  Authors:
  Lida Miraj;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Tirana : Qendra e kërkimeve arkeologjike (Institut archéologique de Tirana)

  Miraj Lida. Prerjet e hershme monetare të Epidamn/dyrrachion si burim historik / The Earliest Coinage of Epidamnos-Dyrrachion as a Source. In: Iliria, vol. 28, 1998. Simpozium ndërkombëtar 9-10 Nëntor '48 Tiranë '98. 50 Vjet Arkeologji Shqiptare. pp. 139-157.

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Article . 2018
  Open Access Albanian
  Authors:
  Aliu, Skënder;
  Publisher: Tirana : Qendra e kërkimeve arkeologjike (Institut archéologique de Tirana)

  Aliu Skënder. Luaras (Kolonjë) . In: Iliria, vol. 19 n°2, 1989. Simpoziumi «Ilirët dhe Bota antike» / Der Symposium «Die Illyrer und die antike Welt». pp. 267-269.

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Article . 2018
  Open Access Albanian
  Authors:
  Halil Myrto;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Tirana : Qendra e kërkimeve arkeologjike (Institut archéologique de Tirana)

  Myrto Halil. Gjuricaj, Shkëmbi i Kavajës (Durrës) . In: Iliria, vol. 18 n°2, 1988. pp. 266-267.

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Article . 2017
  Open Access Albanian
  Authors:
  Vasil Bereti;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Tirana : Qendra e kërkimeve arkeologjike (Institut archéologique de Tirana)

  Bereti Vasil. Dy varre antike pranë Armenit /Deux tombes antiques près d' Armen . In: Iliria, vol. 16 n°2, 1986. pp. 129-137.

  Add to ORCIDorcid
576 research outcomes, page 1 of 58