Filters (2)
Download Results
183,494 research outcomes, page 1 of 18,350
 • publication . Other literature type . 2014 . Embargo End Date: 22 May 2014
  Open Access Dutch; Flemish
  Authors:
  Kremer, H;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Synthegra

  Synthegra heeft in opdracht van Van Westreenen bv een archeologisch bureauonderzoek in combinatie met een karterend booronderzoek uitgevoerd op een terrein aan de Geerdesweg 1 in Corle. De aanleiding voor het onderzoek is de voorgenomen bouw van een woning.

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Other literature type . 2009
  Open Access Dutch; Flemish
  Authors:
  Tol, A.J.;
  Persistent Identifiers
  Publisher: RAAP Archeologisch Adviesbureau

  onderzoeksrapport

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Other literature type . 2012 . Embargo End Date: 17 Dec 2012
  Open Access Dutch; Flemish
  Authors:
  Roller, G.J. de;
  Persistent Identifiers
  Publisher: MUG Ingenieursbureau b.v.

  Aanleiding tot het archeologisch inventariserend veldonderzoek (IVO) zijn de bouwplannen voor de onderzochte percelen aan Semmelweisstraat 42 te Hengelo. Het archeologisch booronderzoek heeft plaatsgevonden op 17 maart 2010. Uit het booronderzoek blijkt dat de C-horizon...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Other literature type . 2018
  Open Access Dutch; Flemish
  Authors:
  Boer, G.H. De;
  Persistent Identifiers
  Publisher: BAAC bv

  Archeologisch bureauonderzoek en verkennend booronderzoek

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Other literature type . 2016
  Open Access Dutch; Flemish
  Authors:
  Mientjes, A. C.;
  Persistent Identifiers
  Publisher: SOB Research

  In het kader van de vergunningverlening ten behoeve van Bouwlocatie Kelmonderhofweg 50 te Kelmond (Gemeente Beek) werd een Archeologisch Bureauonderzoek en een Inventariserend Veldonderzoek door middel van grondboringen uitgevoerd.

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Other literature type . 2011
  Open Access Dutch; Flemish
  Authors:
  Ras, J.;
  Persistent Identifiers
  Publisher: SOB Research

  onderzoeksrapport

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Other literature type . 2009
  Open Access Dutch; Flemish
  Authors:
  Lil, R. Van;
  Persistent Identifiers
  Publisher: ADC-Archeoprojecten

  onderzoeksrapport

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Other literature type . Report . 2009
  Open Access Dutch; Flemish
  Authors:
  Rensink, E.;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Amsterdam: Stichting R.A.A.P.
  Country: Netherlands

  onderzoeksrapport

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Other literature type . 2009
  Open Access Dutch; Flemish
  Authors:
  Emaus, A.A.G.; Helmich, C.; Kremer, H.;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Synthegra Archeologie bv, Zelhem

  Op 15 september 2004 is in opdracht van dhr. De Vries, door Synthegra Archeologie bv, een archeologisch onderzoek (IVO) uitgevoerd aan de Klaeiterp 7 te Wiuwert, gemeente Littenseradiel. De locatie is momenteel in gebruik als erf. De grootte van het te verstoren terrein...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Other literature type . 2020 . Embargo End Date: 25 Jun 2020
  Open Access Dutch; Flemish
  Authors:
  Blom, J.M.; Lil, R. van;
  Persistent Identifiers
  Publisher: ADC ArcheoProjecten

  In opdracht van IRIS vastgoed ontwikkeling bv heeft ADC ArcheoProjecten een bureauonderzoek met controleboringen uitgevoerd voor het plangebied Nassaustraat in Axel (gemeente Terneuzen). In het plangebied zullen een appartementencomplex en een aantal woningen worden ger...

  Add to ORCIDorcid
183,494 research outcomes, page 1 of 18,350