Filters (3)
Download Results
76,979 research outcomes, page 1 of 7,698
 • publication . Article . 2019
  Open Access Polish
  Authors:
  Pietrzak, Edyta;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

  The need to integrate an equality and diversity perspective into research and education programmes goes beyond social sciences and humanities and also applies to technical sciences in engineering education. How are Polish technical universities dealing with this need? I...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Article . 2014
  Open Access Polish
  Authors:
  Stolarczyk, Mieczysław;
  Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

  Evolution of Polish position towards European Union Common Security and Defence Policy The objective of this article is to present the evolution of Polish government position towards CSDP. The author points out the main stages of the Polish government attitude towards C...

 • publication . Article . 2013
  Open Access Polish
  Authors:
  Nikolayenko, Olga;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
  Add to ORCIDorcid
 • publication . Article . 2013
  Open Access Polish
  Authors:
  Wielkiewicz-Jałmużna, Dorota;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

  Celem nauczania języka polskiego w grupach ekonomicznych jest przede wszystkim rozwijanie kompetencji uczących się. Kluczowe znaczenie mają umiejętności receptywne czyli rozumienie ze słuchu i czytanie. Istotne znaczenie ma również nauczanie sprawności produktywnych to ...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Article . 2019
  Open Access Polish
  Authors:
  Longchamps De Berier, Franciszek;
 • publication . Article . 2005
  Open Access Polish
  Authors:
  Stępień, Stefan;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Oficyna Wydawnicza AFM

  "Zagadnienie roli państwa w gospodarce, jak to pokazuje choćby przykład planu Balcerowicza, można rozpatrywać w dwóch płaszczyznach. W pierwszej przedmiotem analizy może być zakładany przez dane ugrupowanie kształt ustroju gospodarczego i sprawowane w nim funkcje państw...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Article . 2017
  Open Access Polish
  Authors:
  Nowina Konopka, Maria;

  Wypracowana w ramach Unii Europejskiej koncepcja elektronicznej administracji to jedna z propozycji wyjścia naprzeciw zmieniającym się tendencjom implikowanym przez rewolucję technologiczną. W skali zróżnicowanego unijnego organizmu to koncepcja polegająca na stworzeniu...

 • publication . Article . 2007
  Open Access Polish
  Authors:
  Fyderek, Łukasz;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Oficyna Wydawnicza AFM

  "Pośród przedstawicieli syryjskiego reżimu i jego oponentów panuje wyjątkowa zgodność na temat faktu zajmowania przez Syrię szczególnej pozycji w Libanie: Stronnicy syryjscy wskazują na wspólną kulturę, podobne doświadczenia historyczne, liczne więzy rodzinne pomiędzy o...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Article . 2012
  Open Access Polish
  Authors:
  Waśko, Andrzej;
 • publication . Article . 2018
  Open Access Polish
  Authors:
  Olszewska, Katarzyna; Pastuszak-Draxler, Anna; Siwińska, Jolanta; Dudek, Dariusz; Bętkowska-Korpała, Barbara;
76,979 research outcomes, page 1 of 7,698