Filters (2 )
Download Results
1,475 research outcomes, page 1 of 148
 • publication . Report . 2014
  Open Access Miscellaneous
  Authors:
  Aamlid, Trygve; Fjellheim, Siri; Elameen, Abdelhameed; Klemsdal, Sonja; Daugstad, Kristin; Hanslin, Hans Martin; Hovstad, Knut; Hagen, Dagmar; Rydgren, Knut; Rosef, Line;
  Publisher: Bioforsk
 • publication . Report . 2010
  Open Access Miscellaneous
  Authors:
  Richardsen, Roger; Østvik, Stein Ove; Gunnarson, Bengt;
  Publisher: SINTEF Fiskeri og havbruk

  Det er et betydelig inntekstpotensial for norsk pelagisk industri i å utnytte biråstoff i større grad. Silderogn til konsumanvendelse har lang tradisjon i flere land, spesielt i Japan basert på tilførsler fra Stillehavssild. Global handel med silderogn har på topp vært ...

 • publication . Report . 2010
  Open Access Miscellaneous
  Authors:
  Tobiassen, Torbjørn; Mejdell, Cecilie Marie; Midling, Kjell Øyvind; Akse, Leif;
  Publisher: Nofima AS

  Bakgrunnen for prosjektet var at oppdrettsnæringen trengte hjelp til å løse problematikken rundt sanitetsslakting av fisk ved sykdom. Næringen ønsket en metode som kunne gjør sanitetsslaktingen effektiv og sikker. Den måtte i tillegg tilfredsstille Mattilsynets krav til...

 • publication . Report . 2005
  Open Access Miscellaneous
  Authors:
  Sverrbo, Erik; Strøm, Turid Bugge; Varmdal, Torunn;
  Publisher: SINTEF

  STF78 A055502 Den samlede veksten i aktiviteten ved de somatiske sykehusene fra 2003 til 2004 var på 4,3 prosent. I 2004 er det i alt 11 nye private institusjoner som leverer pasientdata til Norsk pasientregister sammenlignet med 2003. Holder man disse opphold...

 • publication . Report . 2006
  Open Access Miscellaneous
  Authors:
  Holmboe, Olaf; Helgeland, Jon; Dahle, Kari Aanjesen; Clench-Aas, Jocelyne; Van Roy, Betty;
  Publisher: Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

  Sammenhengen mellom sosioøkonomiske faktorer, sykdom og bruk av helsetjenester blant barn er lite studert i Norge. Datamaterialet i denne rapporten stammer fra Helseprofilundersøkelsen, som ble gjennomført i 2002 blant skoleelever i samtlige kommuner i Akershus. I alt v...

 • publication . Report . 2016
  Open Access Miscellaneous
  Authors:
  Bakke, Toril; Udness, Ellen; Larsen, Berit Therese; Aarnes, Arnfinn; De Vibe, Michael F.; Vege, Anders;
  Publisher: Folkehelseinstituttet
 • publication . Book . 2010
  Open Access Miscellaneous
  Authors:
  Aambø, Reidun;
  Publisher: Volda University College
 • publication . Report . 2018
  Open Access Miscellaneous
  Authors:
  Nilsen, Rune; Elvik, Kristine Marit Schrøder; Serra-Llinares, Rosa Maria; Didriksen, Gunnar R.; Bjørn, Pål Arne; Sandvik, Anne Dagrun; Karlsen, Ørjan; Finstad, Bengt; Lehmann, Gunnar Bekke;
  Publisher: Havforskningsinstituttet

  Statusrapport fra overvåkningsprogrammet for lakselus på vill laksefisk 2018. Rapporten inneholder foreløpige data fra postsmolttråling etter laks og ruse/garnfangst etter sjøørret i periode fra 30 april til 3 juni. Presenterte data er foreløpige og vil oppdateres og kv...

 • publication . Report . 2002
  Open Access Miscellaneous
  Authors:
  Akse, Leif; Tobiassen, Torbjørn; Halsebakke, Harald;
  Publisher: Nofima AS (tidligere Fiskeriforskning)

  Følgende målinger er utført på tykkfiskbein i torsk: Antall bein totalt, antall bein som står igjen i fileten etter skjæring og skinning, hvor er disse beina plassert, beinlengde og -tykkelse, nødvendig trekkraft for å fjerne beina og hvor mye tåler beina før de knekker...

 • publication . External research report . 2019
  Open Access Miscellaneous
  Authors:
  Skoglund, Helge; Vollset, Knut; Barlaup, Bjørn T.; Lennox, Robert;
  Publisher: NORCE Norwegian Research Centre AS

  publishedVersion

1,475 research outcomes, page 1 of 148
Last index information