Filters (2 )
Download Results
85,151 research outcomes, page 1 of 8,516
 • publication . Article . 2010
  Open Access Finnish
  Authors:
  Minna Janhonen;
  Publisher: Työelämän tutkimusyhdistys ry – Föreningen för arbetspolitisk forskning

  Tiimityön avulla on pyritty vähentämään johtajavetoisuutta ja lisäämään tiimin jäsenten vaikutusmahdollisuuksia, ainakin periaatteessa. Tässä artikkelissa tutkitaan tämän periaatteen toteutumista käytännössä tarkastelemalla tiedonkulun hallintaa ja sen tuomaa vallankäyt...

 • publication . Doctoral thesis . Review . 2006
  Open Access Finnish
  Authors:
  Raitakari, Suvi;
  Publisher: Tampere University Press

  Väitöskirjani kertoo siitä, miten sosiaalityön huolen kohteena oleva nuori kohdataan auttamis- ja kasvatusinstituutiossa. Nuoret ovat monien instituutioiden huolen(pidon) ja kasvatuksen kohteena. Toisille nuorille lastensuojelullinen instituutio on arkisen kanssakäymise...

 • publication . Article . 2018
  Open Access Finnish
  Authors:
  Mikko Kuronen; Maria Kautonen;
  Publisher: Eesti Rakenduslingvistika Ühing

  Tapaustutkimuksemme tarkoituksena on selvittää muutaman foneettisen piirteen ja vieraan aksentin yhteyttä suomen kielessä. Analysoimme ilmiötä kuulijatestillä, akustisin mittauksin ja kirjoittajien tekemin kuulonvaraisin havainnoin. Puhujina ovat varsin edistyneet suome...

 • publication . Other literature type . 2007
  Open Access Finnish
  Authors:
  Tiililä, Ulla;
  Publisher: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura

  Texts in the work of a city department: A study of the language and context of benefit decisions This dissertation examines documents granting or denying the access to municipal services. The data consist of decisions on transport services made by the Social Services De...

 • publication . Doctoral thesis . 1999
  Open Access Finnish
  Authors:
  Siitonen, J. (Juha);
  Publisher: Oulun yliopisto

  Abstract The original aim of the study was to examine the professional growth of pre-service teachers in a reformed system of long-term module training. Professional growth was approached in terms of the cyclic model of new professionalism developed by Niemi and Kohonen...

 • publication . Bachelor thesis . 2018
  Open Access Finnish
  Authors:
  Rautiainen, J. (Jani);
  Publisher: University of Oulu

  Kandityössä perehdytään konepaja-automaation tekniikoihin ja niiden ominaispiirteisiin. Työssä syvennytään yhteen konepaja-automaation tekniikkaan, joustaviin valmistusjärjestelmiin. Lukija saa yleisen käsityksen joustavien valmistusjärjestelmien rakenteesta, toiminnast...

 • publication . Master thesis . 2012
  Open Access Finnish
  Authors:
  Ristamäki, Heli;

  Muuntajan häviöt ja ympäristötekijät aiheuttavat muuntajan lämpenemistä, joka liiallisena kiihdyttää muuntajan vanhenemista. Muuntajaa on täten jäähdytettävä ja usein häviölämpö johdetaan jäähdytyskoneistolla ulkoilmaan. Häviö- ja jäähdytyskustannusten lisäksi muuntajaa...

 • publication . Bachelor thesis . 2015
  Open Access Finnish
  Authors:
  Saarinen, Jukka;
  Publisher: Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

  Tämän työn tavoitteena oli kyselytutkimuksen avulla selvittää, millaiseksi ilmapiiri koettiin Tiistilän koulussa. Tutkimuksella selvitettiin, millaiseksi oppilaat kokivat, oppilaiden väliset vuorovaikutussuhteet, sekä oppilaiden ja opettajien väliset vuorovaikutussuhtee...

 • publication . Other literature type . 1992
  Open Access Finnish
  Authors:
  Miikki, Taru;
  Publisher: University of Helsinki
 • publication . Master thesis . 2014
  Open Access Finnish
  Authors:
  Lehtonen, Katja;

  Tämän tutkimuksen tavoitteena on lisätä ymmärrystä maahanmuuttajasairaanhoitajien perehdyttämisestä. Ymmärryksen lisäämisen kautta saadaan myös lisäkontribuutiota perehdyttämisen kehittämiseen. Tutkimuksen tehtävänä on selvittää maahanmuuttajasairaanhoitajien kokemuksia...

85,151 research outcomes, page 1 of 8,516
Last index information