Download Results
10 research outcomes, page 1 of 1
 • publication . Project deliverable . 2019
  Open Access
  Authors:
  Barbić, Tajana; Broz, Tanja; Vizek, Maruška; Palić, Petra;
  Publisher: Ekonomski institut, Zagreb

  Cilj projekta je izračun indeksa financijskih uvjeta pomoću kojeg bi se opisali zajednički trendovi kretanja na različitim financijskim tržištima u zemlji. On se temelji na širokom skupu podataka o cijenama i količinama te ponudi i potražnji za financijskim instrumentim...

 • publication . Project deliverable . 2020
  Open Access
  Authors:
  Rašić Bakarić, Ivana; Slijepčević, Sunčana; Stojčić, Nebojša; Vizek, Maruška;
  Publisher: Ekonomski institut, Zagreb

  Osnovni je cilj objavljivanja publikacije učiniti temeljne informacije o stanju i trendovima na tržištu nekretnina javno dostupnima i na takav način omogućiti ekonomičnije raspolaganje nekretninama te učinkovitije i svrsishodnije upravljanje hrvatskim prostorom. Pregled...

 • publication . Project deliverable . 2020
  Open Access
  Authors:
  Rašić Bakarić, Ivana; Slijepčević, Sunčana; Stojčić, Nebojša; Vizek, Maruška;
  Publisher: Ekonomski institut, Zagreb

  Osnovni je cilj objavljivanja publikacije učiniti temeljne informacije o stanju i trendovima na tržištu nekretnina javno dostupnima i na takav način omogućiti ekonomičnije raspolaganje nekretninama te učinkovitije i svrsishodnije upravljanje hrvatskim prostorom. Pregled...

 • publication . Project deliverable . 2015
  Open Access
  Authors:
  Anić, Ivan-Damir; Budak, Jelena; Rajh, Edo;
  Publisher: Ekonomski institut, Zagreb

  U istraživanju „Dimenzije nacionalne kulture kao odrednice poslovne klime u Hrvatskoj“ analiziran je sustav vrijednosti hrvatskog društva prema dimenzijama nacionalne kulture kako ih definira nizozemski sociolog Geert Hofstede. Prema Hofstedeovoj metodologiji prikupljen...

 • publication . Project deliverable . 2010
  Open Access
  Authors:
  Babić, Zdenko; Botrić, Valerija; Božić, Ljiljana; Jurlina Alibegović, Dubravka; Kordej-De Villa, Željka; Masarić, Helena; Rašić Bakarić, Ivana; Redžepagić, Denis; Slijepčević, Sunčana; Starc, Nenad; ...
  Publisher: Ekonomski institut, Zagreb

  Dostignuti stupanj fiskalne decentralizacije u Hrvatskoj nije se značajnije mijenjao u odnosu na početak procesa decentralizacije u srpnju 2001. Hrvatska je u usporedbi s EU-15 i tranzicijskim državama i dalje u skupini visoko centraliziranih država budući da središnja ...

 • publication . Other literature type . Project deliverable . 2017
  Open Access English
  Authors:
  Stubbs, Paul; Ledić, Marko; Rubil, Ivica; Zrinščak, Siniša;
  Publisher: Unpublished

  Project goals: - What are the most important trends and causes of risk of poverty among children in Croatia? - How do public policies, including income support programmes, impact on rates of child poverty in different types of households in Croatia? How important are th...

 • publication . Project deliverable . 2019
  Open Access
  Authors:
  Stubbs, Paul; Ledić, Marko; Rubil, Ivica; Zrinščak, Siniša;
  Publisher: Ekonomski institut, Zagreb

  Ciljevi projekta: - Koji su najvažniji trendovi i uzroci rizika od siromaštva djece u Hrvatskoj? - Kako javne politike, uključujući one socijalnih i drugih dohodovnih naknada, utječu na stope siromaštva u različitim tipovima kućanstava? - Koje su najvažnije strategije n...

 • publication . Project deliverable . 2020
  Open Access
  Authors:
  Jokić-Begić, Nataša; Hromatko, Ivana; Jurin, Tanja; Kamenov, Željka; Keresteš, Gordana; Kuterovac-Jagodić, Gordana; Lauri Korajlija, Anita; Maslić Seršić, Darja; Mehulić, Jasmina; Mikac, Una; ...
  Publisher: Odsjek za psihologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

  U ovoj su monografiji prikazani preliminarni nalazi istraživanja Kako smo?, koji pokazuju kakvo je psihološko stanje građana Hrvatske i kako su se s pandemijom COVID-19 i potresom u Zagrebu nosile osobe svih generacija i u različitim životnim ulogama: od učenika i stude...

 • publication . Project deliverable . 2013
  Open Access
  Authors:
  Budak, Jelena; Rajh, Edo;
  Publisher: United Nations Office on Drugs and Crime

  Survey on business executives'/owners' experience of corruption and assessing corruption patterns by sector and business size would be a valuable source of data on corruption as an obstacle for doing business in our country. The results should serve to improve anti-corr...

 • publication . Project deliverable . 2013
  Open Access
  Authors:
  Budak, Jelena; Rajh, Edo;
  Publisher: United Nations Office on Drugs and Crime

  EIZ će u suradnji s agencijom za istraživanje tržišta provesti anketiranje neto 1500 poduzeća i obrta, metodom osobnog intervjua F2F CAPIi/ili telefonskih intervjua CATI (ovisno o rezultatima pilot testiranja). Uzorak će uključiti mikro, male, srednje i velike poslovne ...

10 research outcomes, page 1 of 1