Filters (2 )
Download Results
168,019 research outcomes, page 1 of 16,802
 • publication . Bachelor thesis . 2020
  Open Access
  Authors:
  Rabbe, Åsmund;
  Publisher: NTNU

  Oppgaven tar for seg stasjonære og dynamiske beregninger ved tilkobling av distribuert produksjon i 22kV nettet til Vest Telemark Kraftlag. Det er tidligere gjennomført en vurdering av økonomisk lønsomhet av kraftverket og dette vurderes derfor ikke i denne oppgaven. An...

 • publication . Master thesis . 2018
  Open Access English
  Authors:
  Gjerde, Karina;
  Publisher: Norwegian University of Life Sciences, Ås

  The brown trout (Salmo trutta) is one of the most studied fish species, due to its recreational and economic value. The smolt life stage, is however less studied. In this thesis, I used acoustic telemetry to increase understanding of what affects migration and large-sca...

 • publication . Book . 1963
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Christiansen, Bjørn;
  Publisher: Forskningsrådenes fellesutvalg
 • Background: Thirty-day all-cause readmissions are high after aortic valve replacement (AVR). We aimed to assess the effectiveness of a structured telephone follow-up (TFU) and a 24/7 hotline on reducing 30-day all-cause readmission (30-DACR) after AVR, on reducing sympt...

 • publication . Master thesis . 2013
  Open Access English
  Authors:
  Skogekker, Vegard Haug; Sørensen, Karoline; Hustad, Kyrre Aas; Skogen, Katrine Horn;
  Publisher: Universitetet i Tromsø

  Background: In dentistry when replacing a single missing tooth in the maxilla, the choice of treatment is often between either a fixed partial denture (FPD) or a single dental implant. The challenge is to utilize relevant factors in treatment planning, achieving benefit...

 • publication . Report . 2005
  Open Access Norwegian
  Authors:
  Fedje, Jan Petter Verlo; Røttingen, Lars;
  Publisher: SNF

  I denne rapporten diskuterer vi hvilke implikasjoner den nye bransjeavtalen for bøker har for konkurranseforholdene i bransjen. Hovedfokuset er på hvilken betydning fastprisordningen har for de vertikale koblingene mellom forlag og salgskanaler og de horisontale relasjo...

 • publication . Master thesis . 2010
  Open Access English
  Authors:
  Akbar, Noor;
  Publisher: Universitetet i Tromsø

  The over all image of Non-governmental Organizations (NGO) is not very positive in Pakistan, particularly in rural tribal areas. Many negative perceptions are attached with NGOs, especially those which work for women rights. The very word ‘women rights’ incites many wro...

 • publication . Master thesis . 2009
  Open Access Norwegian
  Authors:
  Ingebo, Pål Idar;
  Publisher: Institutt for energi- og prosessteknikk

  Denne masteoppgaven er i all hovedsak rettet mot å ekstrahere eksperimentelle data på olje-vann flushing, begge i væskefase. Det vil også gjøres en evaluering på hvor godt flerfasesimulatoren OLGA 6.0 klarer å reprodusere resultater fra eksperimentene. Utgangspunktet fo...

 • publication . Report . 2016
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Brøseth, Henrik; Tovmo, Mari;

  Brøseth, H. & Tovmo, M. 2016. Yngleregistreringer av jerv i Norge i 2016. – NINA Rapport 1291. 20 s. I år ble det påvist 50 dokumenterte eller antatte ynglinger av jerv i Norge. Dette er en reduksjon i antall ynglinger på 23 % (15 færre ynglinger) i forhold til i fjor. ...

 • publication . Master thesis . 2018
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Bjorland, Marianne;
  Publisher: VID vitenskapelige høgskole. Diakonhjemmet Oslo

  Tema for denne masteroppgaven er relasjonsorientert ledelse. Relasjonsledelse er menneskeorientert ledelse. Det stilles stadig større krav til ledere om å administrere flere oppgaver og mer ansvar. Formålet med studiet var å finne ut hvordan lederne vurderte sin relasjo...

168,019 research outcomes, page 1 of 16,802
Last index information