Filters (2)
Download Results
17,645 research outcomes, page 1 of 1,765
 • publication . Article . 2017
  Open Access Latvian
  Authors:
  Skvireckis, Eduards;
  Publisher: LU Bibliotēka

  LU Krātuvē atrodošā Klasiskās filoloģijas vēsturiskā krājuma izvērtējums

 • publication . Bachelor thesis . 2021
  Open Access Latvian
  Authors:
  Fjodorova, Saiva;
  Publisher: Latvijas Universitāte

  Author of the paper: Saiva Fjodorova Consultant of the paper: Dr.paed., doc. Līga Āboltiņa Volume of the paper: 59 pages, 4 charts, 5 pictures, 11 appendices, 21 sources of literature. The subject of qualification work is ,,Promonting social adaptation through movement ...

 • publication . Contribution for newspaper or weekly magazine . 2019
  Open Access Latvian
  Persistent Identifiers
  Publisher: LU Akadēmiskais apgāds
  Add to ORCID
 • publication . Bachelor thesis . 2020
  Open Access Latvian
  Authors:
  Briede, Elīna;
  Publisher: Latvijas Universitāte

  Bakalaura darba tēma ir “Pašrealizācijas skalas adaptācija un aprobācija: Latvijas gadījums”. Darba mērķis ir Eiropas Sociālā pētījuma pašrealizācijas jautājumu kopas adaptācija un aprobācija Latvijas gadījumam. Darbs sastāv no divām teorētiskajām nodaļām, divām apakšno...

 • publication . Book . 2008
  Open Access Latvian
  Authors:
  Neilande, Maija; Veldruma, Ilze;
  Publisher: Latvijas Akadēmiskā bibliotēka

  Latvijas Zinātņu akadēmijas akadēmiķa, Rīgas Tehniskās universitātes profesora R. Valtera biobibliogrāfija aptver laika posmu no 1959. gada līdz 2008. gada martam

 • publication . Bachelor thesis . 2019
  Open Access Latvian
  Authors:
  Praškeviča, Kristīne;
  Publisher: Latvijas Universitāte

  Bachelor Thesis: Making a good progress on communication skills for four – five years old children using musical games. Author: Kristīne Praškeviča. Supervisor: Dagnija Vigule Aim of the bachelor theses: Theoretically explore, analyse and practically explore the possibi...

 • publication . Master thesis . 2017
  Open Access Latvian
  Authors:
  Oļeiņika, Jeļena;
  Publisher: Latvijas Universitāte

  Maģistra darbs ir uzrakstīts latviešu valodā, tā apjoms – 41 lappuse. Mērķis: izpētīt, kā kontaktlēcu konteinera veids, glabāšanas vieta, pozīcija un lietošanas ilgums ietekmē mikrobiālā piesārņojuma rašanās risku. Uzdevumi: pārbaudīt kontaktlēcu konteineru mikrofloru p...

 • publication . Master thesis . 2016
  Open Access Latvian
  Authors:
  Ursuļana, Andželika;
  Publisher: Latvijas Universitāte

  Thesis theme: nursing principles of professional ethics applications to oncology patient care. Thesis aims: to find out how nurses understand the professional ethics principles, the importance and feastibility of oncology patient care. Hypothesis: oncology nurses attitu...

 • publication . Book . 2002
  Open Access Latvian
  Authors:
  Latvijas Universitāte. Ekonomikas un vadības fakultāte; Dubra, Elena;
  Publisher: Latvijas Universitāte

  Krājuma rakstos tiek pētītas tādas aktuālas problēmas kā: ekonomisko modeļu analīze; fiskālās un naudas politikas veidošana; Latvijas uzņēmējdarbības vides pilnveidošana; valsts iedzīvotāju dzīves kvalitātes un darba resursu novērtēšana; ārējo ekonomisko sakaru pilnveid...

 • publication . Bachelor thesis . 2021
  Open Access Latvian
  Authors:
  Priede, Ligita;
  Publisher: Latvijas Universitāte

  Bakalaura darba tēmas nosaukums: “Piederības izjūtas sekmēšanas iespējas latviešu valodas stundās 4.klasē mazākumtautību skolā”. Bakalaura darba temata izvēle ir saistīta ar apstākli, ka piederības sajūta Latvijai, mazākumtautību bērniem ir nozīmīgs process no sabiedrīb...

17,645 research outcomes, page 1 of 1,765