Download Results
214 research outcomes, page 1 of 22
 • publication . Report . Article . 2018
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Andreja Žele;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Oddelek za slovanske jezike in književnosti Filozofske fakultete Univerze v Mariboru

  Prispevek opozarja na nekatere skladenjske posebnosti v slovenščini, ki so odraz razmerij med vezljivostnimi zmožnostmi določenih glagolov in možnimi oz. razpoložljivimi stavčnimi vzorci v slovenščini. S tem v zvezi je opozorjeno na specifične lastnosti določenih udelež...

  Add to ORCID
 • publication . Report . Article . 2018
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Ljudmila Bokal;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Oddelek za slovanske jezike in književnosti Filozofske fakultete Univerze v Mariboru

  Sneg in smuči sta temeljna termina smučarske terminologije. Pomemben delež izrazov iz obeh pojmovnih skupin je v preteklosti živel v narečjih. Od tu so prešli v knjižni jezik in so sedaj nepogrešljive enote slovenske smučarske terminologije. Živost le-te se izkazuje tud...

  Add to ORCID
 • publication . Article . Report . 2017
  Open Access
  Authors:
  Jožica Čeh Steger;
  Persistent Identifiers
  Publisher: The University of Kansas

  V izbrani pripovedni prozi Pavline Pajk so predstavljeni idilični prostori (vrtovi, gaji, ribniki in gozdne jase), ki s posameznimi prvinami spomi- njajo na locus amoenus. Praviloma se pojavljajo v vlogi romantičnih hete- rotopij kot iluzijski prostori počitka, branj...

  Add to ORCID
 • publication . Report . Article . 2011
  Open Access English
  Authors:
  Mate Kapović;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Oddelek za slovanske jezike in književnosti Filozofske fakultete Univerze v Mariboru

  Based in part on his recent book Čiji je jezik? (Who does Language Belong to?), the author reviews the intricate relation of language, ideology, and politics in Croatia in the last 20 years, including new examples and analyses. The article emphasizes problems related to...

  Add to ORCID
 • publication . Report . Article . 2018
  Open Access Czech
  Authors:
  Agnieszka Janiec-Nyitrai;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Oddelek za slovanske jezike in književnosti Filozofske fakultete Univerze v Mariboru

  Vse je izgubilo nekdanjo jasnost – eksistencialistični elementi v zgodnjih kratkih zgodbah Karla Čapka (Boží muka, Trapné povídky) Namen prispevka je odkriti in predstaviti možne sledi eksistencializma v zgodnjih kratkih zgodbah Karla Čapka (Boží muka – Kalvarija, Trapn...

  Add to ORCID
 • publication . Report . Article . 2018
  Open Access English
  Authors:
  Agnieszka Janiec-Nyitrai;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Oddelek za slovanske jezike in književnosti Filozofske fakultete Univerze v Mariboru
  Add to ORCID
 • publication . Article . 2012
  Open Access
  Authors:
  Mija Kovač;
  Persistent Identifiers
  Publisher: The University of Kansas
  Add to ORCID
 • publication . Article . 2014
  Open Access
  Authors:
  Dejan Šinko;
  Persistent Identifiers
  Publisher: The University of Kansas
  Add to ORCID
 • publication . Report . Article . 2018
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Helena Dobrovoljc; Aleksandra Bizjak Končar;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Oddelek za slovanske jezike in književnosti Filozofske fakultete Univerze v Mariboru

  V prispevku so predstavljene pravopisne dejavnosti Leksikološke sekcije Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU v Ljubljani ter spremembe v pojmovanjih te veje slovaropisja v drugi polovici 20. stoletja in na začetku 21. stoletja. Medtem ko je v 20. stol. pr...

  Add to ORCID
 • publication . Report . Article . 2017
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Anna Kolláth;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Oddelek za slovanske jezike in književnosti Filozofske fakultete Univerze v Mariboru

  This essay intends to show the results, dilemmas, work, aspects and theoretical motivation behind research group activities underlying language management theory, with the language problem as the focal point (and not language incorrectness). The objective is to uncover,...

  Add to ORCID
214 research outcomes, page 1 of 22