Filters (2 )
Download Results
210,944 research outcomes, page 1 of 21,095
 • publication . Article . 1962
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Pogačnik, Jože;
  Publisher: Slavistično društvo Slovenije
 • publication . Article . 2004
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Brumen, Borut;
  Publisher: Slovenska akademija znanosti in umetnosti
 • publication . Bachelor thesis . Article . 2014
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Čepon, Sabina;
  Publisher: S. Čepon
 • publication . Bachelor thesis . 2016
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Ornik, Lidija;
  Publisher: L. Ornik

  Slovenija za visokošolsko izobraževanje iz javnih sredstev namenja nadpovprečno velik delež BDP-ja v primerjavi z drugimi državami članicami Evropske unije. Upravičeno je pričakovati, da so javna sredstva porabljena v skladu s cilji poslovno-finančnih načel in s predpis...

 • publication . Book . 2015
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Svečko, Marina; Lovšin, Francka;
  Publisher: DZS
 • publication . Bachelor thesis . 2014
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Komazec, Luka;
  Publisher: L. Komazec
 • publication . Bachelor thesis . 2017
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Avdić, Alen;
  Publisher: A. Avdić

  Bivalni pogoji morajo biti za človeka karseda ugodni. Ugodne bivalne pogoje nam preprečuje tudi pojav plesni v bivalnih prostorih, ki je poleg povzročanja materialne škode tudi krivec za razna dihalna in alergijska obolenja. V sklopu diplomske naloge je na konkretnem pr...

 • publication . Bachelor thesis . 2014
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Zajc, Bojana;
  Publisher: B. Zajc
 • publication . Report . 2015
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Prislan, Peter; Gričar, Jožica; Koch, Gerald; Schmitt, Uwe; Čufar, Katarina;
  Publisher: Gozdarski inštitut Slovenije: Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire: Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo

  Opisan je nastanek lesa pri bukvi (Fagus sylvatica), ki smo ga spremljali na vzorcih intaktnih tkiv (lesa, kambijeve cone, skorje). Vzorce smo odvzeli iz odraslih dreves z rastišča na Panški reki pri Ljubljani tekom vegetacijske dobe 2006. Za spremljanje nastanka lesa s...

 • publication . Article . 2015
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Žveplan, Žan;
  Publisher: Državna založba Slovenije
210,944 research outcomes, page 1 of 21,095
Last index information