Download Results
2,345 research outcomes, page 1 of 235
 • publication . Bachelor thesis . 2020
  Open Access Latvian
  Authors:
  Akmentiņš, Pauls Austris;
  Publisher: Latvijas Universitāte

  Nowadays human motion capture using inertial sensors is a very popular research technique applied in medicine, rehabilitation, sport and other industries. The study explored technological options for monitoring human movements, as well as existing applications of inerti...

 • publication . Bachelor thesis . 2020
  Open Access Latvian
  Authors:
  Jansone, Dace;
  Publisher: Latvijas Universitāte

  Pētījuma mērķis bija salīdzināt laika uztveri depresijas pacientu, šizofrēnijas pacientu un kontrolgrupā, noskaidrot, vai starp minētajām grupām pastāv laika uztveres atšķirības un kāda veida atšķirības tās ir. Pētījumā piedalījās 90 dalībnieki vecumā no 15 līdz 74 gadi...

 • publication . Bachelor thesis . 2020
  Open Access Latvian
  Authors:
  Hercberga, Anna Marija;
  Publisher: Latvijas Universitāte

  Diplomdarba tēma: “Vasaras nometņu organizēšana bērniem ar garīgās attīstības traucējumiem”. Pētījuma mērķis: Izstrādāt savu vasaras nometnes moduli bērniem ar garīgās attīstības traucējumiem. Darbs izstrādāts, lai piedāvātu savu vasaras nometnes moduli, lai cilvēkiem r...

 • publication . Bachelor thesis . 2020
  Open Access Latvian
  Authors:
  Orlova, Inese;
  Publisher: Latvijas Universitāte

  Veselības profilaktiskajiem pasākumiem ir ļoti liela nozīme sabiedrības veselības saglabāšanā. Ikvienam sabiedrības loceklim ir brīva izvēle veikt vai neveikt šos profilaktiskos pasākumus, bet katrs no mums ir atbildīgs par sava tuvākā cilvēka veselību. Bakalaura darba ...

 • publication . Master thesis . 2020
  Open Access Latvian
  Authors:
  Rimoviča, Kristīna;
  Publisher: Latvijas Universitāte

  Vieglо stаbilо elementu izоtорu аttiecību mаssрektrоmetrijаs izmаntоšаnа simbiоzes efektivitātes nоvērtēšаnаi. Rimоvičа K., zinātniskаis vаdītājs Dr. Chem. Аrturs Vīksnа. Mаģistrа dаrbs. 51 lаррuses, 29 аttēli, 64 literаtūrаs аvоti, 1 рielikums. Lаtviešu vаlоdā. Literаt...

 • publication . Master thesis . 2020
  Open Access Latvian
  Authors:
  Treisnere, Lolita;
  Publisher: Latvijas Universitāte

  Maģistra darbā pētīti speciālajās pirmsskolas iestādēs nodarbināto darba vides riski, pielietojot psihoemocionālo un ergonomisko risku specializētās metodes. Izstrādātas praktiskās rekomendācijas un veselības veicināšanas pasākumi.

 • publication . Bachelor thesis . 2020
  Open Access Latvian
  Authors:
  Truhņēviča, Līva Lauma;
  Publisher: Latvijas Universitāte

  Darba mērķis bija noskaidrot, kā smēķēšana un ikdienas kustību aktivitāte ietekmē taukaudu relatīvo daudzumu un izvietojumu, kā arī to raksturojošos asins bioķīmiskos rādījumus. Pētījumā piedalījās 47 personas vecuma posmā 18-35 ar atšķirīgiem smēķēšanas paradumiem. Smē...

 • publication . Master thesis . 2020
  Open Access Latvian
  Authors:
  Ameļčenko, Nataša;
  Publisher: Latvijas Universitāte

  Maģistra darbs “Iespējamie risinājumi revīzijas vienkāršošanai maziem vai nesarežģītiem uzņēmumiem”. Maģistra darba mērķis ir veikt Starptautiskās revīzijas un apliecinājumu standartu padomes (IAASB) publicētā diskusiju dokumenta “Audits of Less Complex Entities: Explor...

 • publication . Bachelor thesis . 2020
  Open Access Latvian
  Authors:
  Kamaniča, Marija;
  Publisher: Latvijas Universitāte

  Bakalaura darbā ”Kara dejas Arābijas pussalā” tiek apskatītas militārās dejas Arābijas pussalā, pievēršot sevišķu uzmanību kara dejām Saūda Arābijā, Apvienotajos Arābu Emirātos, Omānā un Jemenā. Mūsdienu starpkultūru vidē var nākties bieži saskartes ar Arābijas pussalas...

 • publication . Master thesis . 2020
  Open Access Latvian
  Authors:
  Cvetkova, Linda;
  Publisher: Latvijas Universitāte

  Maģistra darbs “Putnu koloniju ietekme uz iegrimušo augu veģetāciju Engures ezerā” tika sākts izstrādāt 2018. gada augustā. Materiāli ievākti 2018. gada augustā un septembrī. Darba izstrāde veikta Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultātes Botānikas un ekoloģijas kate...

2,345 research outcomes, page 1 of 235