Filters (3 )
Download Results
14,441 research outcomes, page 1 of 1,445
 • publication . Doctoral thesis . 2016
  Open Access Latvian
  Authors:
  Krūziņš, Artis;
  Publisher: Latvijas Universitāte

  Elektroniskā versija nesatur pielikumus

 • publication . Bachelor thesis . 2016
  Open Access Latvian
  Authors:
  Šņepste, Kristiāna;
  Publisher: Latvijas Universitāte

  Kristiāna Šnepste. Bakalaura darbs „SIA „KOYA” mārketinga komunikāciju analīze”. Bakalaura darba mērķis ir, pamatojoties uz mārketinga komunikāciju teorētiskajiem aspektiem, kā arī restorāna esošo klientu un darbinieku vērtējuma, izpētīt un novērtēt mārketinga komunikāc...

 • publication . Master thesis . 2016
  Open Access Latvian
  Authors:
  Sarkane, Agita;
  Publisher: Latvijas Universitāte

  Maģistra darba “Ēdināšanas nozares franšīzu attīstība un to ieviešanas potenciāls Latvijā” aktualitāti pamato ārzemju ēdināšanas nozares uzņēmumu parādīšanās Latvijas tirgū, kas veido sīvu konkurenci lokālā tirgus uzņēmumiem. Maģistra darba mērķis ir izvērtējot frančaiz...

 • publication . Bachelor thesis . 2019
  Open Access Latvian
  Authors:
  Smirnova, Marija;
  Publisher: Latvijas Universitāte

  Bakalaura darba autors: Marija Smirnova Bakalaura darba temats: “2–3 gadīgu bērnu vārdu krājuma aktivizēšana rotaļās” Mērķis: Teorētiski un praktiski izzināt dažādu rotaļu izmantošanas iespējas, kas veicinātu 2-3 gadīgu bērnu runas attīstību. Darba pirmajā nodaļā tiek p...

 • publication . Bachelor thesis . 2019
  Open Access Latvian
  Authors:
  Grigorjeva, Rita;
  Publisher: Latvijas Universitāte

  Darba autors: Rita Grigorjeva. Darba vadītājs: prof. Dr. psych. Tija Zīriņa. Darba temats: “Bērnu izpratnes veidošana par veselīgu dzīvesveidu vecākajā pirmsskolas vecumā”. Pētījuma mērķis: izzināt iespējas bērnu izpratnes veidošanai pirmsskolā par veselīgu dzīvesveidu....

 • publication . Bachelor thesis . 2018
  Open Access Latvian
  Authors:
  Liepiņa, Angelika;
  Publisher: Latvijas Universitāte

  Kvalifikācijas darbs: Vidējā pirmsskolas vecuma bērnu dabas norišu pētniecisko prasmju pilnveide dabas vērojumos. Darba autors: Angelika Liepiņa Darba zinātniskā vadītāja: Dr.paed. Maruta Sīle Pētījuma mērķis: pētīt vidējā pirmsskolas vecumposma bērnu dabas norišu pētni...

 • publication . Master thesis . 2019
  Open Access Latvian
  Authors:
  Rudzāte, Ilze;
  Publisher: Latvijas Universitāte

  Kuršu kāpu iedzīvotāju dzīvesveids, ko noteikuši ģeogrāfiski, vēsturiski, politiski un sociāli ekonomiskie apstākļi, veidojis kursenieku valodas telpu un veicinājis bilingvismu vai trilingvismu. Darbs veltīts ar kursenieku materiālo kultūru saistītās leksikas izpētei, k...

 • publication . Bachelor thesis . 2019
  Open Access Latvian
  Authors:
  Lauziniece, Laura;
  Publisher: Latvijas Universitāte

  Laikraksti ir pastāvējuši jau gadsimtiem ilgi un vēsturiski tie ir attīstījuši dažādus veidus, kas attiecināmi uz laikrakstu izmēru, mērķauditoriju, aprakstītajiem notikumiem; tomēr visiem laikrakstiem ir noteikti struktūras un satura pamatprincipi, pēc kuriem tie vadās...

 • publication . Bachelor thesis . 2016
  Open Access Latvian
  Authors:
  Liepiņš, Māris;
  Publisher: Latvijas Universitāte

  This document is qualification work that contains documentation on the developed wireless data transmission radio path calculation tool that contains software requirements specification, software design description, software test documentation and source code fragments....

 • publication . Master thesis . 2016
  Open Access Latvian
  Authors:
  Stepiņa, Laura;
  Publisher: Latvijas Universitāte

  Migrācija ir nebeidzams pārvietošanās process, gan reģionālā, gan globālā līmenī. Migrācija ietekmē dažādas cilvēku grupas – ekonomiskos migrantus, bez pajumtes palikušās personas, bēgļus (patvēruma meklētājus) un ceļotājus. Migrācija ir daudzslāņains, sarežģīts process...

14,441 research outcomes, page 1 of 1,445