Filters (3 )
Download Results
15,678 research outcomes, page 1 of 1,568
 • publication . Bachelor thesis . 2020
  Open Access Latvian
  Authors:
  Škuškauniece, Samanta;
  Publisher: Latvijas Universitāte

  Diplomdarba “Atgriezeniskā saite kā kritiskās domāšanas veicinātāja tehnoloģiju mācību jomā 4-5 gadu vecumā” mērķis ir pētīt 4-5 gadus vecu bērnu kritiskās domāšanas attīstības iespējas, izmantojot atgriezenisko saiti tehnoloģiju mācību jomā. Pētījuma aktualitāti nosaka...

 • publication . Master thesis . 2019
  Open Access Latvian
  Authors:
  Viskuba, Karīna;
  Publisher: Latvijas Universitāte

  The first wind generators in Latvia were installed in 1995, although historically, wind energy as a resource was already used about seven thousand years ago. Currently, the subject of renewable energy resources (RES), including wind energy, is very topical in the contex...

 • publication . Master thesis . 2018
  Open Access Latvian
  Authors:
  Bodnarjuka, Anna;
  Publisher: Latvijas Universitāte

  Maģistra darbā nosaukums ir “vadītajā loma pirmskolas izglītības iestādes ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanā.”. Darbs sastāv no teorētiskās un praktiskās daļas. Teorētiskajā daļā tika analizētas dažādu autoru atziņas par vadītāja personību un viņa pienākumiem un atbi...

 • publication . Bachelor thesis . 2019
  Open Access Latvian
  Authors:
  Kukļina, Jekaterina;
  Publisher: Latvijas Universitāte

  Subject of qualification work : Promotion the learning of mathematical notions in visual art classes for the children 2 to 3 years old. The purpose of the work : is to explore the promotion of learning mathematical notions for 2 years old children in visual arts. The wo...

 • publication . Bachelor thesis . 2019
  Open Access Latvian
  Authors:
  Atroščenkova, Jeļena;
  Publisher: Latvijas Universitāte

  The present diploma paper explores the effect of pre-reading activities on vocabulary enrichment and reading comprehension. Its purpose is to design pre-reading supplementary stages and study how they promote students’ achievement in vocabulary improvement. The theoreti...

 • publication . Bachelor thesis . 2019
  Open Access Latvian
  Authors:
  Demonova, Helēna;
  Publisher: Latvijas Universitāte

  Tūrisms ir ļoti sarežģīta nozare, jo tā ir daudzpusīga darbība, kas kopā veido “tūrisma produktu”. Tas ir arī sarežģīts dažādu apakšnozaru dēļ, kas pašas par sevi ir sarežģītas nozares, ja tās tiek uzskatītas par neatkarīgām. Tās sarežģītība ir tūrisma veicināšana dažād...

 • publication . Master thesis . 2016
  Open Access Latvian
  Authors:
  Mensaha, Elizabete;
  Publisher: Latvijas Universitāte

  The theme of Master thesis is: Project: Limited liability company”Ģimenes centrs”. Family is the most important thing in everyone life. Family forms the main beliefs about what is good or bad, right or wrong, fair or unfair. Children who from childhood lives in positive...

 • publication . Bachelor thesis . 2016
  Open Access Latvian
  Authors:
  Nartiše, Ilze;
  Publisher: Latvijas Universitāte

  The aim of the Bachelor thesis "The changes in media consumption in foreign environment: comparison of needs and experience of exchange students and immigrants" is to find out and compare habits of media use, needs and changes, which might have occurred due to moving to...

 • publication . Bachelor thesis . 2016
  Open Access Latvian
  Authors:
  Reķis, Viesturs;
  Publisher: Latvijas Universitāte

  Bachelor's topic is "The ways of improvement of operation efficiency in LTD "Latozols"". The aim is to analyze LTD "Latozols" internal and external environment, to explore the company's strengths, opportunities, weaknesses and threats. As well as to develop proposals fo...

 • publication . Bachelor thesis . 2019
  Open Access Latvian
  Authors:
  Avota, Dace;
  Publisher: Latvijas Universitāte

  Dotā zinātniskā pētījuma temats ir izpētīt dažādus angļu valodas vārdu krājuma attīstīšanas veidus tehnikuma ēdināšanas pakalpojumu specialitātes audzēkņu apmācībā. Viena no problēmām apgūstot profesionālo vārdu krājumu ir, ka nav pietiekošu mācību materiālu, kas palīdz...

15,678 research outcomes, page 1 of 1,568