Download Results
875 research outcomes, page 1 of 88
 • publication . Article . 2009
  Open Access Latvian
  Authors:
  Boločko, K; Glazs, A; Platkājis, A;
  Publisher: RTU

  Medicīnas diagnostikas precizitāte ir vienmēr aktuāls jautājums jebkurā medicīnas nozarē. Tiek izstrādātas vairākas palīgprogrammas, ar mērėi palīdzēt ārstiem ātrāk apkopot datus par pacientiem un veikt precīzu diagnostiku. Darbā tiek piedāvātas metodes, kas apkopo datu...

 • publication . Conference object . 2017
  Open Access Latvian
  Authors:
  Suta, K;

  Sēra dioksīds ir plaši izmantots reaģents organiskajā sintēzē. Pateicoties tā relatīvi augstajai viršanas temperatūrai, sēra dioksīds ir viegli sašķidrināms un izmantojams arī kā šķīdinātājs. In(III) vai Hf(IV) triflāts kā katalizators un kombinācijā ar sēra dioksīdu kā...

 • publication . Article . 2010
  Open Access Latvian
  Authors:
  Zigmunde, A; Neilande, S;
  Publisher: RTU

  Rakstā aplūkota Rīgas Politehnikuma absolventa un Rīgas Politehniskā institūta, Latvijas Universitātes un Ivanovovozņesenskas Politehniskā institūta Krievijā, ķīmijas profesora, Triju Zvaigžņu ordeņa kavaliera Karla Blahera (1867–1939) darbība. Profesora darbi ķīmijā un...

 • publication . Conference object . 2009
  Open Access Latvian
  Authors:
  Vecbiškena, L; Irbe, Z; Bērziņa-Cimdiņa, L;
  Publisher: RTU Izdevniecība

  Darbā ir izpētīti kalcija fosfātu cementi, kuru sastāvā ir cietā fāze - mehāniski aktivēts β-trikalcija fosfāta pulveris - un šķidrā fāze - nātrija hidrogēnfosfāta ūdens šķīdumi. Lai noskaidrotu iegūto kalcija fosfātu cementu fāžu sastāvu, izmantota rentgenstaru difrakt...

 • publication . Conference object . 2011
  Open Access Latvian
  Authors:
  Smirnovs, A; Jure, M;
  Publisher: RTU Izdevniecība

  .

 • publication . Conference object . 2011
  Open Access Latvian
  Authors:
  Mieriņa, I; Seržane, R; Strēle, M; Jure, M;
  Publisher: RTU Izdevniecība

  -

 • publication . Article . 2010
  Open Access Latvian
  Authors:
  Budahs, M; Vanzovičs, E; Zviedrītis, M;
  Publisher: RTU

  Elektriskajām slodzēm, to noteikšanai veltīts liels daudzums darbu. Taču vairums slodzes noteikšanas metožu un atbilstošo koeficientu vērtību atrastas pirms daudziem gadiem un ir novecojušas, piem., dzīvojamo ēku elektroapgādē. Šai laikā būtiski mainījusies ne vien slod...

 • publication . Article . 2016
  Open Access Latvian
  Authors:
  Šperberga, I; Grosvalds, I;
  Publisher: RTU Izdevniecība

  Rīgas porcelāna ražošanas sākums ir cieši saistīts ar šīs nozares attīstību Krievijā. Porcelāna dzimtene ir Ķīna. Krievijā porcelāna ražošanas noslēpumu 1752. gadā atklāja M. Lomonosova skolasbiedrs Dmitrijs Vinogradovs. Savukārt 19. gs. noteicošais vārds porcelāna ražo...

 • publication . Article . 2010
  Open Access Latvian
  Authors:
  Līce-Krūze, S;
  Publisher: RTU

  Šobrīd Latvijā īpaša uzmanība tiek pievērsta mūžizglītībai, arodizglītībai, profesionālajai un pieaugušo izglītībai. Darba mērķis ir pētīt tālruņa operatoru profesionālās kompetences apguves organizācijas pedagoģiskās un psiholoģiskās īpatnības darba vietā. Pētījuma pro...

 • publication . Article . 2007
  Open Access Latvian
  Authors:
  Kirikova, M; Pozdņakova, A;
  Publisher: RTU

  Mūsdienās Zināšanu pārvaldība ir atzītā pasaulē kā svarīgs rīks, kas palīdz organizācijai uzlabot darbību un paaugstināt konkurētspēju. Neskatoties uz to, ka ir atzīts, ka Zināšanu pārvaldība paaugstina uzņēmuma efektivitāti, tā vairāk tiek ieviesta lielās kompānijās un...

875 research outcomes, page 1 of 88