Download Results
1 research outcomes, page 1 of 1
 • publication . Other literature type . Report . 2018
  Open Access Latvian
  Authors:
  Koroļeva, Ilze; Trapenciere, Ilze; Aleksandrovs, Aleksandrs; Kaša, Rita;
  Publisher: Zenodo

  EUROSTUDENT pētījums sniedz ieskatu tādos aktuālos jautājumos kā augstākās izglītības pieejamība, studiju apstākļu raksturojums, studiju procesa vērtējums, starptautiskā mobilitāte studiju laikā, līdzdalība sabiedrības dzīvē, ienākumu un izdevumu struktūra, veselības st...

1 research outcomes, page 1 of 1