Download Results
7 research outcomes, page 1 of 1
 • publication . Master thesis . 2010
  Open Access Latvian
  Authors:
  Juozapavičienė, Dalia;
  Publisher: Lithuanian Academic Libraries Network (LABT)

  Darbe atlikta teorinė bendradarbiavimo kultūros ugdymo įstaigoje tarp socialinių pedagogų ir klasės auklėtojų analizė. Iškelta hipotezė, jog efektyviai pedagoginei pagalbai (savižudybių prevencijai) įgyvendinti trukdo nepakankamas socialinių pedagogų ir klasės auklėtojų...

 • publication . Article . 2012
  Open Access Latvian
  Authors:
  Dzintra Šulce;

  Bet kurios kalbos turinys yra bendras visiems žmonėms, tačiau fonetinės priemonės, kuriomis jis išreiškiamas, yra nacionalinės ir specifinės; jos suformuoja kiekvienai kalbai būdingą skambesį. Fonetinės sistemos pagrindą paprastai sudaro segmentiniai vienetai: fonemos, ...

 • publication . Article . 2012
  Open Access Latvian
  Authors:
  Senkāne, Olga;
  Publisher: Lithuanian Academic e-Library (eLABa)

  Grožinės literatūros teksto naratyvas pirmiausia funkcionuoja autoriaus kūrinių kontekste, kuris įsilieja į literatūrinės krypties poetinę paradigmatiką. Esminiai skirtumai tarp tradicinio ir modernaus naratyvo tekstų pasireiškia pasakojimo priemonių pasirinkimu, siužet...

 • publication . Article . 2009
  Open Access Latvian
  Authors:
  Laiveniece, Diana;
  Publisher: Lithuanian Academic e-Library (eLABa)

  Straipsnyje apžvelgiamos teksto apibrėžimo galimybės remiantis dviem lingvistinės teorijos pozicijomis: 1) teksto lingvistika, orientuota į kalbos sistemą, 2) teksto lingvistika, orientuota į komunikaciją. Teksto lingvistikoje, orientuotoje į kalbos sistemą, tekstas neg...

 • publication . Bachelor thesis . 2013
  Open Access Latvian
  Authors:
  Mickevičius, Tomas;
  Publisher: Lithuanian Academic Libraries Network (LABT)

  Nežiūrint į tai, kad bendrojo lavinimo mokyklų mokiniai yra fiziškai aktyvūs ir mėgsta sportą, tačiau moksliniai tyrimais nustatyta, kad, priklausomai nuo amžiaus, mokinių interesai ir motyvacija fizinei veiklai kinta neigiama linkme. Sportinės veiklos motyvai būna įvai...

 • publication . Article . 2013
  Open Access Latvian
  Authors:
  Velga Laugale;

  Straipsnio tikslas – atkreipti kalbų dėstytojų dėmesį į kiekvienos kalbos frazeologizmų gausybę, kuri, mokantis kalbos ir kultūros, tradiciškai vartojama minimaliai. Dabar jau visuotinai pripažįstama nuomonė, kad būtent frazeologija parodo liaudies kultūros ypatumus. Ty...

 • publication . Article . 2009
  Open Access Latvian
  Authors:
  Senkane, Olga;
  Publisher: Lithuanian Academic e-Library (eLABa)

  F. Kafkos, Jeano-Paulio Sarte’o, Albert’o Camus, Ilzės Škipsnos filosofinio žanro romanuose pavartotas gnoseologinis naratyvas, kurį galima vadinti dominuojančiu metanaratyvu egzistencialistų tekstuose. Tai pasireiškia kaip personažo dvasinis ieškojimas arba patirties į...

7 research outcomes, page 1 of 1