Download Results
868 research outcomes, page 1 of 87
 • publication . Article . 2009
  Open Access Latvian
  Authors:
  Sedmalis, U;
  Publisher: RTU

  -

 • publication . Article . 2010
  Open Access Latvian
  Authors:
  Ozolzīle, G;
  Publisher: RTU

  Raksta mērķis ir izpētīt elektorālo izvēli ietekmējošos faktorus. Analīze tiek veikta institucionālās pieejas ietvaros, izmantojot politikas socioloģijā par klasiskām uzskatītās elektorālo uzvedību skaidrojošās teorijas, kā arī empīriskajos pētījumos iegūtās atziņas. Ti...

 • publication . Article . 2015
  Open Access Latvian
  Authors:
  Kvāle, I; Girsova, L; Zigmunde, A;
  Publisher: RTU

  1943. gada 13. augustā tika nodibināta Latvijas Centrālā padome (LCP). Organizācijas mērķis bija demokrātiskas Latvijas valsts atjaunošana. To dibināja lielāko pirmskara Latvijas Republikas politisko partiju pārstāvji ar profesoru Konstantīnu Čaksti priekšgalā. Savukārt...

 • publication . Article . 2008
  Open Access Latvian
  Authors:
  Čivčiša, G;
  Publisher: RTU Izdevniecība

  Latvijā, līdzīgi kā citās Eiropas zemēs visvairāk ir uzņēmumi, kuri atbilst MVU kategorijai, tādēļ ir svarīgi apzināt maziem uzņēmumiem būtiskus jautājumus. Raksta mērķis ir iespēju vides raksturošana mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) izaugsmei Eiropas Savienībā. Izskatīti ...

 • publication . Conference object . 2011
  Open Access Latvian
  Authors:
  Ratnieks, M; Apšeniece, L; Bizdēna, Ē;
  Publisher: RTU Izdevniecība

  .

 • publication . Article . 2005
  Open Access Latvian
  Authors:
  Vītols, A;
  Publisher: RTU

  Šajā rakstā tiek apskautas elektroenerģijas pārveidotāju klasifikācijas iespējas pēc dažādiem kritērijiem. Tiek saklasificēti energoelektroniskie pārveidotāji- taisngrieži, invertori, līdzstrāvas impulsu pārveidotāji un frekvenču pārveidotāji. Rakstā tiek dota apkopojoš...

 • publication . Article . 2008
  Open Access Latvian
  Authors:
  Beļakova, D; Ziemele, I; Briede, D; Briedis, U;
  Publisher: RTU

  Pasaulē kolektīvo jeb grupu darba organizācijas formu (lean manufacturing, team work) pazīst jau kopš 1950-tajiem un tā tiek lietota visai veiksmīgi. Galvenais tajā ir cilvēciskais faktors, kolektīvs darbs un kopēja atbildība par padarīto. Latvijā nav daudz uzņēmumu, ku...

 • publication . Doctoral thesis . 2019
  Open Access Latvian
  Authors:
  Bobiļeva, O;

  Promocijas darbs ir veltīts augstas afinitātes hidroksikarbonskābju receptora 2 agonistu izveidei. Jaunu ligandu dizainā ir izmantota zināmu agonistu konformacionālās ierobežošanas pieeja, farmakoforā modeļa izstrāde un molekulas struktūrelementu aizvietošana ar to bioi...

 • publication . Doctoral thesis . 2015
  Open Access Latvian
  Authors:
  Bartusevičs, A;

  Mūsdienās, attīstoties Agile metodoloģijai un mākoņskaitļošanas tehnoloģijām, rodas nepieciešamība pēc iespējas ātrāk piegādāt gatavu programmatūru pasūtītājam. Konfigurācijas pārvaldība ir disciplīna, kas kontrolē programmatūras evolūcijas procesu un sniedz vadlīnijas,...

 • publication . Conference object . 2009
  Open Access Latvian
  Authors:
  Strode, Z; Mežinskis, G; Pavlovska, I;
  Publisher: RTU Izdevniecība

  Galvenais mērķis - iegūt mezoporainus pārklājumus ir sasniegts. No liela skaita pētīto pārklājumu trīs iegūti ar poru izmēriem 3-50 nm, kamēr pārējiem paraugiem atkarībā no sola sastāva poru izmēri atrodas plašā diapazonā (no 5 līdz 200 nm).

868 research outcomes, page 1 of 87