Download Results
49 research outcomes, page 1 of 5
 • publication . Report . 2013
  Open Access Latvian
  Authors:
  Baiba Bela, Līga Rasnača, Mareks Niklass, Olga Rajevska, Feliciāna Rajevska, Didzis Stāvausis, Ilmārs Mežs, Juris Rozenvalds, Ivars Ijabs, Baiba Holma, Līga Krūmiņa, Daina Pakalna, Aija Zobena;
  Publisher: LU Sociālo un politisko pētījumu institūts

  Pārskats par tautas attīstību sagatavots valsts pētījumu programmas «Nacionālā identitāte» ietvaros.

 • publication . Report . 2016
  Open Access Latvian
  Authors:
  KUĻIKOVSKIS Gundars; PETRAITYTE Diana; STAMENOV BLAGOY;
  Publisher: Publications Office of the European Union

  JRC.B.7-Knowledge for Finance, Innovation and Growth

 • publication . Report . 2016
  Open Access Latvian
  Authors:
  Latvijas Universitāte. Kvalitātes vadības departaments;

  Šajā pārskatā ir apvienoti: 1. Gada publiskais pārskats (LR Likuma par budžetu un finanšu vadību 14.panta 3.punkts; 05.05.2010. Ministru kabineta noteikumi Nr.413 „Noteikumi par gada publiskajiem pārskatiem”); 2. Zinātniskās institūcijas gada publiskais pārskats (LR Zin...

 • publication . Report . 2017
  Open Access Latvian
  Authors:
  Dagnija Svarāne;

  No analizētajām Tērvetes pilskalna 25 lejamveidnēm 2 ir pusfabrikāti. 10 veidnēs liets metāls, 11 bijusas nelietotas, 2 veidnēm lietosana nav nosakāma. 10 veidnes bija t.s. vāciņi - veidnes apģērba apsuvju un piekariņu aizmugures iegūsanai. Septiņas veidnes bijusas apvē...

 • publication . Report . 2010
  Open Access Latvian
  Authors:
  Pakalne, Mara; Brakmane, Daiga;
  Publisher: Latvijas Universitāte

  Purvs ir mitra dzīvotne, kurai raksturīga aktīva kūdras veidošanās. Tā ir mājvieta daudziem augiem un dzīvniekiem, kuri nespēj dzīvot citur. Neskarti augstie purvi ir rets un apdraudēts biotops Eiropā. Nosusināšana, kūdras ieguve, mežu stādīšana un zemes rekultivācija p...

 • publication . Report . 2012
  Open Access Latvian
  Publisher: Latvijas Universitāšu asociācija; Tirgus un sabiedriskās domas pētījumu centrs SKDS

  2011.gada novembrī – decembrī tika veikta Latvijas universitāšu (Latvijas Universitātes, Rīgas Stradiņa universitātes, Rīgas Tehniskās universitātes, Latvijas Lauksaimniecības universitātes, Liepājas Universitātes un Daugavpils Universitātes) 2006. – 2011.gada absolvent...

 • publication . Report . Book . 2019
  Open Access Latvian
  Authors:
  Gundi Šretere-Johansena; Anna Stepčenko; Ritma Rungule; Signe Dobelniece;
  Publisher: LU Akadēmiskais apgāds

  SEMPRE projektu finansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds un Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija

 • publication . Report . 2014
  Open Access Latvian
  Authors:
  Faituša, Ivita;
  Publisher: LU Ekonomikas un vadības fakultāte

  Ziņojums LU 72. konferencē

 • Pētniecisko darbu prof. Kraus novērtējis ar "Labi"

 • publication . Report . 2013
  Open Access Latvian
  Authors:
  Latvijas Universitāte. Kvalitātes vadības un audita departaments;

  Šajā pārskatā ir apvienoti: 1. Gada publiskais pārskats (LR Likuma par budžetu un finanšu vadību 14.panta 3.punkts; 05.05.2010. Ministru kabineta noteikumi Nr.413 „Noteikumi par gada publiskajiem pārskatiem”); 2. Zinātniskās institūcijas gada publiskais pārskats (LR Zin...

49 research outcomes, page 1 of 5