Download Results
23 research outcomes, page 1 of 3
 • publication . Preprint . 2013
  Open Access Latvian
  Authors:
  Podnieks, Kārlis;

  1.izdevums. Jaunu, uzlabotu un papildinātu 3.izdevumu sk. adresē https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/5408

 • publication . Preprint . 2015
  Open Access Latvian
  Authors:
  Rampāne, Ilga;
 • publication . Article . Preprint . 2009
  Open Access Latvian
  Authors:
  Skribans, Valerijs;

  Rakstā vispusīgi izvērtēta būvniecības nozares darbība Latvijā un tā ir salīdzināta ar Baltijas valstīm un Eiropas Savienību. Apskatīti nozares ražošanas faktori un to dinamika, tā sastāvā dabas faktors (būvniecības resursi); pamatkapitāls; apgrozāmais kapitāls; darba f...

 • publication . Preprint . 2018
  Open Access Latvian
  Authors:
  Blūma, Agra;

  Bibliogrāfiskajā rādītājā par Latvijas Universitātes Bibliotēku apkopoti informācijas resursi par bibliotēkas vēsturi, attīstību un tās krājuma un struktūras veidošanos no 1862. līdz 1940. gadam. Darbs strukturēts balstoties uz diviem nozīmīgiem periodiem Latvijas Unive...

 • publication . Preprint . 2005
  Open Access Latvian
  Authors:
  Rampāne, Ilga;
 • publication . Preprint . 2018
  Open Access Latvian
  Authors:
  Latvijas Universitātes Bibliotēka; Kore, Rūta;

  Latvijas Universitātes rektora, habilitētā fizikas doktora, profesora Jura Zaķa biobibliogrāfiskajā rādītājā ietvertie publicēto darbu (1947-2017) bibliogrāfiskie apraksti sagrupēti nodaļās: Profesora Jura Zaķa monogrāfijas. Profesora Jura Zaķa publikācijas iespieddarbo...

 • publication . Preprint . 2018
  Open Access Latvian
  Authors:
  Latvijas Universitātes Bibliotēka; Kore, Rūta;

  Latvijas Universitātes rektora, habilitētā fizikas doktora, profesora Ivara Lāča biobibliogrāfiskajā rādītājā ietvertie publicēto darbu (1976-2017) bibliogrāfiskie apraksti sagrupēti nodaļās: Profesora Ivara Lāča monogrāfijas. Profesora Ivara Lāča publikācijas iespiedda...

 • publication . Preprint . 2013
  Open Access Latvian
  Authors:
  Borzovs, Juris; Ilziņa, Ilze Irēna; Keiša, Iveta; Pinnis, Mārcis; Vasiļjevs, Andrejs;

  Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (IKT) termini galvenokārt tiek radīti angļu valodā un pēc tam lokalizēti citās valodās. Valodu morfoloģisko un terminrades tradīciju atšķirību dēļ šāda lokalizācija mēdz būt diezgan haotiska. Latvijas IKT terminu lokalizētāji i...

 • publication . Preprint . 2015
  Open Access Latvian
  Authors:
  Podnieks, Kārlis;

  Viegli lasāms relativitātes teorijas formulu matemātisks izvedums līdz pat formulai E=mc2. Trešā izdevuma jaunums: formulu izvedums 3-dimensiju un n-dimensiju telpai.

 • publication . Preprint . 2010
  Open Access Latvian
  Authors:
  Zeps, Dainis;

  Professor Pauls Žibeiks usually is mentioned as professor of Old Testament. In my memories P. Žibeiks takes place of the professor of ancient languages, which he taught in the theological seminary. During the period of time 1987-1992 I was in close touch with the profes...

23 research outcomes, page 1 of 3