Download Results
511 research outcomes, page 1 of 52
 • publication . Book . 1992
  Open Access Latvian
  Authors:
  Latvijas Universitāte. Filoloģijas fakultāte, Latviešu valodas katedra, Latviešu literatūras katedra;
  Publisher: Latvijas Universitāte
 • publication . Book . 1939
  Open Access Latvian
  Authors:
  Apsīts, Jānis;
  Publisher: Latvijas Universitāte

  Saturs (nodaļas): Priekšvārdi. Laukkopības būtība un laukkopības zinātnes uzdevumi. I. Augu augšanas faktori un to kārtošana laukā. I I . Augsnas auglība un ražība. III. Nezāles un to apkarošana. IV. Augsnas strādāšana. V. Lauku iedalīšana. VI. Eksperimentālā laukkopība...

 • publication . Book . 2011
  Open Access Latvian
  Authors:
  Latvijas Universitāte;
 • publication . Book . 1999
  Open Access Latvian
  Authors:
  Latvijas Universitāte. Filoloģijas fakultāte, Baltu valodu katedra;
  Publisher: Latvijas Universitāte
 • publication . Book . 1996
  Open Access Latvian
  Authors:
  Latvijas Universitāte. Vides zinātnes un pārvaldes studiju centrs;
  Publisher: Latvijas Universitāte

  Rakstu krājumā apkopoti pētījumu rezultāti, par kuriem rakstu autori referēja Latvijas Universitātes 54. zinātniskās konferences Vides zinātnes un pārvaldes sekcijā.

 • publication . Book . 1795
  Open Access Latvian
  Authors:
  Harders, Kristofs; Harder, Christoph;
  Publisher: K. Harders
 • publication . Book . 1804
  Open Access Latvian
  Authors:
  Elverwelts, Kahrlis Gottarts;
  Publisher: J.Wr. Steffenhagens un dēls

  Apriķu un Salienas draudzes mācītāja literārais krājums.

 • publication . Book . 1926
  Open Access Latvian
  Authors:
  Bergs, Jānis;
  Publisher: Valters un Rapa

  Grāmatas nodaļas: A. Svarīgākais no vispārējas augkopības -- B. Īpatnēja augkopība : I. Miltaugi. II. Pākšaugi. III. Eļļasaugi. IV. Garšas augi. V. Lapaugi. VI. Šķiedraugi. VII. Bumbuļaugi. VIII. Sakņaugi. IX/ Sienaugi.

 • publication . Book . 1909
  Open Access Latvian
  Publisher: Rīgas Lauksaimniecības Zentrālbiedrība
 • publication . Contribution for newspaper or weekly magazine . Book . 2003
  Open Access Latvian
  Authors:
  Latvijas Universitāte; Latvijas vēstures institūts;
  Publisher: Latvijas vēstures institūta apgāds
511 research outcomes, page 1 of 52