Download Results
17 research outcomes, page 1 of 2
 • publication . Conference object . 2018
  Open Access Latvian
  Publisher: LU Latvijas Vēstures institūts

  II Latvijas vēsturnieku kongress notika 2018. gada 18. un 19. jūnijā IV Pasaules latviešu zinātnieku kongresa ietvaros. Vēsturnieku kongresa tēžu krājumā ietverti kongresā nolasīto referātu kopsavilkumi. II Vēsturnieku kongress pretstatā ierastajai norises formai (paral...

 • publication . Article . 2013
  Open Access Latvian
  Authors:
  Stradiņš, J;
  Publisher: RTU

  Rakstā sniegts Paula Valdena (1863-1957) – izcilā ķīmijas profesora, septiņu dažādu valstu Zinātņu akadēmijas īstenā locekļa, četru universitāšu Goda doktora, Rīgas Politehniskā institūta, divreiz direktora - rektora amatā ievēlētā (1902-1905 un 1917-1919), vēsturiski n...

 • publication . Doctoral thesis . 2013
  Open Access Latvian
  Authors:
  Ilze Brēmere;
  Publisher: Latvijas Universitāte

  The theme of the PhD thesis The Verbal Representation of a Fine Art Object in the Latvian Poetry of Early 20th Century is characterized by a concept “ekphrasis”– a description of an art object in a literary text. In the last years the concept of ekphrasis has acquired a...

 • publication . Article . 2020
  Open Access Latvian
  Authors:
  Mantiniece, Ilga;
  Publisher: Latvijas Kultūras Akadēmija

  Bibliotēka kā atmiņas institūcija ir atbildīga par savas ‘jumta organizācijas’ kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu un pieejamību sabiedrībai. Latvijas Universitātes Bibliotēkas rūpju lokā ir ne tikai LU informacionālais nodrošinājums ikdienā, bet arī pašas Universitā...

 • publication . Conference object . 2017
  Open Access Latvian
  Authors:
  Latvijas Universitātes .konference; LU Lvi Latvijas vēstures sekcija;
  Publisher: LU Latvijas vēstures intitūts

  Projekts "Letonika, diaspora un starpkultūru komunikācija. Latvijas teritorija kā dažādu kultūrtelpu, reliģiju, politisko, sociālo un ekonomisko interesu saskarsmes zona no aizvēstures līdz mūsdienām."

 • publication . Doctoral thesis . 2012
  Open Access Latvian
  Authors:
  Ilze Boldāne;
  Publisher: Latvijas Universitāte

  Anotācija. Latvijas multietniskā iedzīvotāju sastāva un politizēto etnicitāšu kontekstā starpetniskā komunikācija, arī etniskie stereotipi kā tās sastāvdaļa, ir kalpojusi kā faktors atsevišķu Latvijas vēstures procesu ierosmē un norisē un turpina būt nozīmīgs priekšnote...

 • publication . Article . 2016
  Open Access Latvian
  Authors:
  Zalkalns, Lilita;
  Publisher: Stockholms universitet, Baltiska språk

  A summary of historian, publicist, and author Uldis Ģērmanis' collaboration with publishing house "Memento". "Memento" was established in Stockholm 1961, by leading exile Latvian socialdemocrats. Between 1986 and 1998 "Memento" published eleven books authored by Uldis Ģ...

 • publication . Doctoral thesis . 2014
  Open Access Latvian
  Authors:
  Reinis Kalniņš;
  Publisher: Latvijas Universitāte

  Doctoral thesis „Economic policy of German civil administration in occupied Latvia 1941 – 1944” investigates German economic policy in General District of Latvia, whereby the timeframe of German civil administrations existence, sets the chronological borders of the rese...

 • publication . Conference object . 2011
  Open Access Latvian
  Authors:
  Jākobsone, J;
  Publisher: LU

  Pilsētbūvniecība ir nepārtraukts process. Plāni un koncepcijas tiek mainītas, bet būtiska ir vienota attīstības ideja, kas saskaņota ar apkārt notiekošajiem procesiem. Kuldīgas attīstības stratēģija ir „..saglabāt tās vienreizējo kultūrvēsturisko mantojumu – vecpilsētas...

 • publication . Article . 2011
  Open Access Latvian
  Authors:
  Dzenis, M;
  Publisher: RTU

  1990. gadā RTU Ķīmijas tehnoloģijas fakultātē tika uzsākta studentu apmācība kultūras mantojuma konservācijā un restaurācijā. Studiju programma tika izveidota uz Ķīmijas tehnoloģijas piecgadīgās inženieru studiju programmas bāzes un sākumā bija patstāvīga apmācības prog...

17 research outcomes, page 1 of 2