Download Results
3 research outcomes, page 1 of 1
 • publication . Book . 1938
  Open Access Latvian
  Authors:
  Latvijas dzelzceļu virsvalde;
  Publisher: Valsts dzelzceļu izdevniecība

  Izdevums vilcienu konduktoru dienesta vajadzībām

 • publication . Master thesis . 2016
  Open Access Latvian
  Authors:
  Peisenieks, Jānis;
  Publisher: Latvijas Universitāte

  Darba mērķis ir izpētīt atvērto datu iegūšanas, apkopošanas un analīzes iespējas lielu pilsētu dzīvojamības novērtēšanai, par piemēru ņemot Rīgas pilsētu. Darba rezultātā tiks izveidots interaktīvs rīks, kas ļautu katram interesentam norādīt tieši sev svarīgākos dzīvesv...

 • publication . Doctoral thesis . 2014
  Open Access Latvian
  Authors:
  Potapovs, A;

  Promocijas darbs veltīts dzelzceļa transporta vadības sistēmu izpētei un izstrādei, pielietojot adaptīvus vadības algoritmus un iebūvējamās intelektuālās iekārtas. Promocijas darba ievadā aprakstīta tēmas aktualitāte, atbilstoši kurai ir izvirzīts promocijas darba mērķi...

3 research outcomes, page 1 of 1