Filters (2 )
Download Results
52,800 research outcomes, page 1 of 5,280
 • publication . Article . 2019
  Open Access Ukrainian
  Authors:
  Катерина Житнухіна;
  Publisher: Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University

  Based on the analysis of empirical material, the article describes the feeling of fear for decision making as an obstacle and as a factor in forming a responsible attitude towards the future profession among students of pedagogical universities. Causes of feeling of fea...

 • publication . Article . 2014
  Open Access Ukrainian
  Authors:
  P.F. Gozhik;
  Publisher: Institute of Geological Sciences, NAS of Ukraine
 • publication . Article . 2019
  Open Access Ukrainian
  Authors:
  Чернюк, Віталій;
  Publisher: Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності НAПрН України

  На сьогодні існує низка проблем, що пов’язані з регулюванням інтелектуальної власності в процесі виконання проєктів наукових парків. Разом з тим, працівники університетів та дослідницьких інститутів не виявляють інтересу до співпраці з науковими пар-ками та іншими іннов...

 • publication . Article . 2016
  Open Access English
  Authors:
  Zakharova, Oksana Vladimirovna;
  Publisher: Черкаський державний технологічний університет

  The aim is to develop a methodology of diagnostics of internal component of the attractiveness of the employer brand. The scientific novelty of this work consists a list of indicators of internal diagnostic component of the employer brand; quantitative determination for...

 • Проведен анализ эффективности управления интеллектуальными ресурсами в 15 ведущих отечественных вузах медицинского и фармацевтического профиля за период 2013-2014 гг., определены резервы по дальнейшему совершенствованию этой деятельности. Предложена модель управления ин...

 • publication . Article . 2016
  Open Access Ukrainian
  Authors:
  ТІТЕНКО, Г. В.; МАСТО, Ю. О.;
  Publisher: Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

  Під впливом урбогенних факторів природний характер та  інтенсивність міграції хімічних елементів і сполук у заплавних місцевостях суттєво змінюється.  Результати міграції хімічних елементів (розсіювання та концентрація) відображуються  у видовому біорізноманітті та інши...

 • publication . Article . 2018
  Open Access
  Authors:
  Chala, Oksana;
  Publisher: National Technical University Kharkiv Polytechnic Institute

  Предметом вивчення в статті є процеси виявлення знань у формі причинно-наслідкових залежностей на основі аналізу логу подій бізнес-процесу. Метою статті є розробка логіко - ймовірнісної моделі причинно-слідчих зв'язків між парами подій журналу, що описують виконання дій...

 • publication . Article . 2019
  Open Access Ukrainian
  Authors:
  Гавриш, Олександр Степанович; Костюк, Сергій Іванович; Обруч, Юрій Юрійович; Багрій, Марія Олександрівна;
  Publisher: Черкаський державний технологічний університет = Cherkasy State Technological University

  The rectangular waveguide is the most common type of transmission line in millimeter, centimeter, and short-wave part of decimeter range. It allows to transmit quite significant levels of power with a small attenuation, is broadband and mechanically strong. The mode of ...

 • publication . Article . 2016
  Open Access
  Authors:
  Maltsev, Eduard;
  Publisher: National University of Kyiv - Mohyla Academy

  Запропоновано підхід до моделювання організацій, що використовує три типи представлення: поведінкове, нормативне та концептуальне. Підхід дає змогу створювати змістовні організаційні моделі, які адекватно представляють складність сучасних організацій та можуть бути кори...

 • publication . Article . 2020
  Open Access Ukrainian
  Authors:
  Іванна, Ivanna ШОЛЯ, ShHOLIA;
  Publisher: Видавництво і друкарня «Астропринт»

  Анотація. У статті досліджуються жіночі особові імена ужгородців протягом ХХ століття. Серед 38 онімів, що функціонували у першому десятку іменника́ в різні періоди, виділено 10 найстійкіших, які за кількістю носіїв утворюють частотний десяток жіночих імен Ужгорода впро...

52,800 research outcomes, page 1 of 5,280
Last index information