Download Results
8 research outcomes, page 1 of 1
 • publication . Article . 2014
  Open Access Latvian
  Authors:
  Gunta Zommere; Dace Kalniņa; Veneranda Stramkale; Rita Soliženko; Ausma Viļumsone;
  Publisher: RTU

  In recent decades, the demand for flax and hemp fibers and annually renewable and biodegradable sources of raw materials is increasing rapidly due to new applications of innovative materials. Cellulose is most valuable component of bast fibres with a wide application ra...

 • publication . Article . 2014
  Open Access Latvian
  Authors:
  Anita Jansone; Gunta Zommere; Silvija Kukle;
  Publisher: RTU

  The study looked at 48 Zemgale’ s bronze sheet metal crowns from museums and literature sources analyzing the article bar composition and signs. The characteristically crown bar composition is situated horizontally or vertically on the edge of the crown. The central bar...

 • publication . Article . 2015
  Open Access Latvian
  Authors:
  Inese Ziemele; Ilze Kovaļevska; Iveta Ābele; Dana Beļakova;
  Publisher: RTU Izdevniecība

  Rakstā atspoguļotas spēkā esosās atkritumu apsaimniekosanas prasības. Aprakstītas tekstilatkritumu utilizēsanas un reciklēsanas metodes un to realizēsanas iespējas Latvijā, Baltijā un Eiropā. Noskaidrots otrreiz lietojamo tekstilmateriālu sķiedru sastāvs, kuru īpasības ...

 • publication . Article . 2015
  Open Access Latvian
  Authors:
  Viktorija Kanceviča; Andrejs Lukjančikovs;
  Publisher: RTU Izdevniecība

  Izgatavoti asinsvadu implanti, kuru sieniņās ar aušanas tehnoloģiju iestrādāti tekstila pavedieni ar dažādām īpašībām. Implanti apdares procesā apstrādāti ar bioloģisku šķīdumu. Piedāvātā implanta sieniņu struktūra satur 40 % dabīgā zīda ķirurģiskos šķēru un audu pavedi...

 • publication . Article . 2015
  Open Access Latvian
  Authors:
  Kristīne Šuste; Andra Ulme;
  Publisher: RTU Izdevniecība

  Raksta mērķis ir iepazīstināt ar RTU maģistra darba ietvaros projektēto elektronisko datu bāzi, tās struktūru un kategorijām, sniegt iespēju ikvienam interesentam iepazīties ar apkopoto informāciju par neparastas formas mēbelēm datu bāzes ietvaros, iepazīt sabiedrības a...

 • publication . Article . 2015
  Open Access Latvian
  Authors:
  Evita Bārbale; Andra Ulme;
  Publisher: RTU Izdevniecība

  Šī raksta mērķis ir izpētīt esošo situāciju Latvijas teritorijas piekrastē sabiedrisko būvju jomā (labierīcību telpas, ģērbtuves, dušas telpas un tamlīdzīgi). Tiek atspoguļoti rezultāti, kuri iegūti apsekojot Latvijas teritorijas piekrastes pašvaldības. Rakstā aplūkotas...

 • publication . Article . 2014
  Open Access Latvian
  Authors:
  Natālija Truskovska; Juris Blūms; Ingrīda Šahta; Ilze Baltiņa;
  Publisher: RTU

  The article summarizesthe information about knitted conductive textiles and also materials and methods used in their production.The functions of conductive knits in the electrical circuit are discussed. The uses of the knitwear are gathered. Conductive knitwear in the m...

 • publication . Article . 2015
  Open Access Latvian
  Authors:
  Edīte lēvalde; Inese Šroma; Inese Ziemele;
  Publisher: RTU Izdevniecība

  Noskaidrotas spraislājdrānu (en: spacer fabrics) izgatavosanas metodes, raksturīgākās īpasības, lietojums. Noskaidroti spraislājdrānu un no tām formēto bļodiņu pazīstamākie ražotāji. Noteikti detaļu formēsanas veidi. Veikta putu poliuretāna bļodiņu formēsanas procesa an...

8 research outcomes, page 1 of 1