Filters (2)
Download Results
2,670 research outcomes, page 1 of 267
 • publication . Master thesis . 2011
  Open Access Slovak
  Authors:
  Orgoník, Svetoslav;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství

  Diplomová práca je zameraná na implementáciu moderných štatistických metód fitovania rozdelenia prevdepodobnosti pomocou jadrových odhadov vzhľadom k možnostiam ich realizácie na PC a aplikáciam na konkrétnych datových súboroch. Diplomová práca je súčasťou riešenia proj...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2020
  Open Access Slovak
  Authors:
  Štriga Zidarić, Mihaela;
  Publisher: Sveučilište u Zagrebu. Filozofski fakultet. Odsjek za zapadnoslavenske jezike i književnosti.

  Ľudia, naimä dnešná mládež, jazykovým výberom ukázujú na svoju personálnu, ale aj sociálnu identitu. Tým spôsobom reflektujú jazykové identity, ktoré nám ukázali mladí rodení hovoriaci chorvátskeho a slovenského jazyka. Vďaka jazykovým biografiám sme sa detailne stretli...

 • publication . Article . 2011
  Open Access Slovak
  Authors:
  Rajnoha, Rastislav; Dobrovič, Ján;
  Publisher: Technická univerzita v Liberci

  Nowadays, many consultant companies dealing with the implementation of costing and calcu- lation systems offer alternative calculation systems based on performed activities and processes - so called Activity Based Costing systems (ABC). Managers must decide which concep...

 • publication . Article . 2020
  Open Access Slovak
  Authors:
  Juraj Lieskovský; Tomáš Rusňák; Petra Gašparovičová;
  Publisher: Institute of Landscape Ecology of the Slovak Academy of Sciences

  Social network platforms such as Flickr and Google Panoramio provide a myriad of images with information on their location, date and time of origin. Analysis of these “big data“ sources reveals landscape attraction, visiting-rate and the preferences of people in differe...

 • publication . Master thesis . 2014
  Open Access Slovak
  Authors:
  Borovský, Ján;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství

  Táto diplomová práca sa zaoberá návrhom, realizáciou a testovaním fluorescenčného mikroskopu určeného pre spektroskopiu uhlíkových nanotrubičiek. Stručne je diskutovaná teória fluorescencie vyplývajúca z fyziky pevných látok a atomárna štruktúra nanotrubičiek. Na základ...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2009
  Open Access Slovak
  Authors:
  Lupták, Ľubomír;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni

  As ordinarily used in political science and international relations discourse, the term „state“ refers to a rather wide range of concepts. At the same time, the term „state“ can be considered one of the basic building blocs of these discourses, being a key (and underthe...

 • publication . Article . 2014
  Open Access Slovak
  Authors:
  Hrabovský, Peter; Nemec, Patrik; Malcho, Milan;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta elektrotechnická

  Tato práce zkoumá vliv konstrukce a polohy konvektoru jako kondenzační části thermosyphon na chladicí účinek. Konvektor byl měřen v horizontální a vertikální poloze při jednotrubkovém proudění. Konstrukce konvektoru z hlediska rozteče žeber byla rozličná. Byly použity d...

 • publication . Master thesis . 2011
  Open Access Slovak
  Authors:
  Sulík, Peter;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií

  Práca pojednáva o problematike sieťových súradnicových systémov. V prvej kapitole sa venuje ich stručnému rozboru a požiadavkám na ne kladeným. Ďalej sa zaoberá vlastnosťami algoritmu Vivaldi a popisuje jeho tri verzie: centralizovaný algoritmus, algoritmus s konštantný...

  Add to ORCID
 • publication . Conference object . 2018
  Open Access Slovak
  Authors:
  Daniel Brezina; Matej Masár;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika

  Current safety environment is influent by many dynamic changes. Changes, which run in a global safety environment, have impact on Slovak safety environment, too. main aim of this paper is analysis threats, which may influent Slovak safety environment. Paper identify cur...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2003
  Open Access Slovak
  Authors:
  Jackuliak, Quido; Šutta, Pavol;
  Publisher: Žilinská univerzita v Žiline. Elektrotechnická fakulta
2,670 research outcomes, page 1 of 267