Filters (2)
Download Results
3,282 research outcomes, page 1 of 329
 • publication . Master thesis . 2009
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Lomeland, Jon Inge;
  Persistent Identifiers
  Publisher: The University of Bergen

  Dette en er bearbeidet utgave av oppgaven. Rettelser gjelder skrivefeil (Mars 2010). In this thesis I examine how the music in the massive multiplayer online role playing game (MMORPG) World of Warcraft (Blizzard Entertainment 2004-2009) contributes to immersing the pla...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2016
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Rogne, Torbjørn;
  Persistent Identifiers
  Publisher: The University of Bergen

  Master i rettsvitenskap JUS399 MAJUR

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2014
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Anderdal, Arne;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Høgskolen i Telemark

  CD kun i den trykte versjonen. CD kun i den trykte versjonen. Denne oppgåva tek for seg runddansmusikk spelt på hardingfele av utøvarar frå Hallingdal. Med runddans meiner ein her vals, reinlender, polka og masurka som var dansetypar som vart etablert i Noreg i løpet av...

  Add to ORCID
 • publication . Book . 2014
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Sataøen, Svein Ole; Trippestad, Tom Are; Økland, Magli Sofie; Skauge, Tom; Kvitastein, Olav; Jasfari, Jonas;
  Publisher: Høgskolen i Bergen

  Rapport frå Følgjegruppa for barnehagelærarutdanninga til Kunnskapsdepartementet. Rapport Nr. 1 Denne rapporten er den første i det som skal vere årlege rapportar frå Følgjegruppa for barnehagelærarutdanning. Arbeidsperioden for følgjearbeidet er 2013-2017. Dei første s...

 • publication . Master thesis . 2017
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Angvik, Gjertrud Flemsæter;
  Persistent Identifiers
  Publisher: NTNU

  Intensjonen med denne forskingsstudien var å belyse korleis pedagogar arbeider for å leggje til rette for deltaking og inkludering for barn som dei opplever at har vanskar med språket, og pedagogane si forståing av dette arbeidet. I følgje Rammeplana for barnehagen har ...

  Add to ORCID
 • publication . Book . 2010
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Netteland, Grete; Fretland, Jan Olav; Melhus, Alf Tor; Osland, Sara Therese; Parmentier, David; Øien, Knut Erling; Skjeldestad, Kjell;

  Rapporten er ei innstilling frå Arbeidsgruppe for digital kompetanse, oppnemnd av rektor i januar 2010. Dokumentet skisserer arbeidet med utvikling av ein strategi for digital kompetanseheving hjå studentar og tilsette i HSF og foreslår og formulerer også ein slik strat...

 • publication . Master thesis . 2015
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Antun, Jorunn;
  Persistent Identifiers
  Publisher: The University of Bergen

  Målet for denne oppgåva har vore å få større innsikt i kva brøkforståing elevar som startar i den vidaregåande skulen kan ha. To forskingsspørsmål har lagt til grunn for arbeidet mitt: 1.Kva forståing av og dugleikar i brøk og brøkrekning kan ein finna hjå elevar som st...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2020
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Helland, Kjell Magnar Eide;
  Publisher: Høgskolen på Vestlandet

  Master IKT i læring, Fakultet for lærerutdanning kultur og idrett, Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag Digitalisering er eit naudsynt hjelpemiddel for å utføra mange av dei oppgåvene vi arbeider med, også i utdanningssektoren. Denne masteroppgåva handlar o...

 • publication . Book . 1988
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Skjelvåg, Arne Oddvar;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Landbruksbokhandelen, Ås-NLH

  PK 1 Foreløpig utgave 1988

  Add to ORCID
 • publication . Bachelor thesis . 2019
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Hovelsen, Kristine Fjeldheim;
  Publisher: Høgskulen på Vestlandet

  GUPEL412 - Bacheloroppgåve, vitskapsteori og forskingsmetode Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag Grunnskulelærarutdanning 5–10 Innleveringsdato: 02.06.19 GUPEL412

3,282 research outcomes, page 1 of 329