Filters (2)
Download Results
70,342 research outcomes, page 1 of 7,035
 • publication . Bachelor thesis . 2004
  Open Access Norwegian
  Authors:
  Kinn, Asgeir; Sørvåg, Jostein;

  Bakgrunnen for prosjektet er at FMC Biopolymer Haugesund, ønsket at vi skulle vurdere reguleringsstruktur på en av deres varmevekslerparker. Dette for å oppnå best mulig utnyttelse av effekten i varmevekslerparken til videre bruk. Oppgaven omfatter også vurdering av det...

 • publication . Bachelor thesis . 2001
  Open Access Norwegian
  Authors:
  Benjaminsen, Berit; Rødsand, Janne; Sæther, Gro Vogt;
  Persistent Identifiers

  Prosjektet har gått ut på å finne ut om vektorteknologier som Macromedia Flash 5 fungerer til dynamisk presentasjon av multimediell informasjon. Det ble utviklet en prototype på en dynamisk informasjonskanal for å teste ut problemstillingen. Systemet ble bygd opp med en...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2016
  Open Access Norwegian
  Authors:
  Rusaanes, Kristen;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Høgskolen i Oslo og Akershus

  Master i styring og ledelse Temaet for denne oppgaven er nasjonale myndigheters styring av den kommunereformen som ble lansert i 2014. I kommunereformen ligger prinsippet om frivillighet til grunn for endringer av kommunestrukturen, noe som representerer en styringsutfo...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2009
  Open Access Norwegian
  Authors:
  Kvalsund, Evy Kristin;
  Persistent Identifiers

  Utredningen beskriver beskatning av alderspensjonister i henhold til norsk regelverk. Hovedfokus er på skatteregler som differensierer skattlegging av alderspensjonister og ordinære lønnstakere. Tre forhold genererer skattefordeler i favør av alderspensjonister. For det...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2009
  Open Access Norwegian
  Authors:
  Gislefoss, Ragnhild;
  Persistent Identifiers
  Publisher: The University of Bergen

  Takrolimus er del av standard immunsuppresjon og vedlikeholdsdoseringsregimet etter levertransplantasjon. Det har et smalt terapeutisk vindu, og monitorers derfor etter bunnkonsentrasjonsmålinger. Intra- og interindividuelle variasjoner i takrolimus farmakokinetikk føre...

  Add to ORCID
 • Sammendrag Hvert år bruker staten om lag en halv milliard kroner på å finansiere de politiske partienes virksomheter over statsbudsjettet. Alle de politiske partiene som er representert på Stortinget mottar flerfoldige millioner fra staten samtidig som at de har sine eg...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2017
  Open Access Norwegian
  Authors:
  Jacobsen, Ina Janovna;
  Publisher: UiT Norges arktiske universitet

  Opptil 80% av alle cancerpasienter opplever å være underernært i løpet av sin sykdom. Underernærte pasienter som gjennomgår en kirurgisk behandling har økt risiko for komplikasjoner, har lengre liggetid og har høyere mortalitet. Det finnes mange ulike tiltak for å behan...

 • publication . Report . 1997
  Open Access Norwegian
  Authors:
  Hybertsen, Bente;
  Publisher: Chr. Michelsen Institute

  The report focuses on criteria for allocation of humanitarian assistance. It analyses major Norwegian NGOs (Norwegian Red Cross, Norwegian People's Aid, Norwegian Church Aid, Norwegian Refugee Council and Save the Children Foundation, Norway) and their selection of emer...

 • publication . Article . 1987
  Open Access Norwegian
  Authors:
  Moum, Knut;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Samfunnsøkonomenes forening

  Skattefordelen ved boliginvesteringene innebærer en subsidiering av slike investeringer i forhold til finansielle plasseringer. Det nåværende system for boligbeskatning kan neppe sies å ha en ønskelig fordelingsmessig profil. Innføring av rentetak eller andre ordninger ...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2014
  Open Access Norwegian
  Authors:
  Meyer, Christel;
  Publisher: UiT Norges arktiske universitet

  Formålet med denne masteroppgaven er å gjøre en beskrivende kvalitativ studie av lærerrollen i en SOS-barnehage som har mange års praktisk erfaring med å arbeide med barn som har blitt forlatt, utsatt for omsorgssvikt, vold og seksuelle overgrep, barn som er berørt av r...

70,342 research outcomes, page 1 of 7,035