Filters (2)
Download Results
8,370 research outcomes, page 1 of 837
 • publication . Bachelor thesis . 2018
  Open Access Galician
  Authors:
  López-Rey, Diego;
  Persistent Identifiers

  [Resume]: Proposta de planificación con varios apartados: a temporalización, na cal se ven as diferentes fases das que consta a preparación repartidas no tempo; as actividades a realizar, onde se describen os diferentes exercicios e tarefas que se propoñen; os recursos ...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 1999
  Open Access Galician
  Authors:
  Antelo Suárez, Manel;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Universidade de Santiago de Compostela

  Este traballo analiza o proceso de licencia dunha innovación drástica nun marco definido palas seguintes características. A innovación está patentada por un laboratorio (principal) que non pode explotala por si mesmo, polo que está abrigado a cedela -a través de licenci...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2001
  Open Access Galician
  Authors:
  Pereira Porto, Celia;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Universidade da Coruña
  Add to ORCID
 • publication . Article . 2016
  Open Access Galician
  Authors:
  García González, Marta;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Universitat d'Alacant

  This article is the Galician version of “Traducción económica al gallego: pautas de actuación ante la presencia de préstamos y calcos en el léxico económico” by Marta García González. It was not published on the print version of MonTI for reasons of space. The online ve...

  Add to ORCID
 • publication . Bachelor thesis . 2016
  Open Access Galician
  Authors:
  Blanco Balvís, Erea;
  Persistent Identifiers

  Traballo de Fin de Grao en Filoloxía Clásica. Curso 2015-2016 Os obxectivos deste traballo, titulado Relixión mistérica e ficción literaria na Antigüidade: Os Cretenses de Eurípides, serán, por unha parte, esclarecer o contexto relixioso que encadra tal traxedia, e por ...

  Add to ORCID
 • publication . Doctoral thesis . 2013
  Open Access Galician
  Authors:
  López-Viñas, Xoán;
  Persistent Identifiers

  [Resumen] Este trabajo de investigación tiene como objetivo principal realizar el primer estudio histórico-descriptivo de los diferentes procesos de formación de palabras en que intervienen afijos, con base en una selección textual representativa del gallego medieval. E...

  Add to ORCID
 • publication . Review . Article . 2017
  Open Access Galician
  Authors:
  Xosé Manuel Sánchez Rei;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Universidade da Coruña

  <jats:p>Recensión: Xosé Ramón Freixeiro Mato, Onde ferve o amor por Galiza. Correspondencia do galeguismo do exterior con Sebastián Martínez-Risco (1942-1977). A Coruña, Deputación Provincial, 2016, 307 páxinas.</jats:p>

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2008
  Open Access Galician
  Authors:
  Morán Fraga, César C.;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Universidade de Santiago de Compostela. Servizo de Publicacións e Intercambio Científico

  Análise d’O porco de pé na que se pon de relevo como se leva a cabo a parodia dun tipo social, o comerciante castelán ou maragato, nesta obra do ourensán Vicente Risco e noutras de escritores galegos, tales como Eduardo Blanco Amor, Alfonso Daniel Rodríguez Castelao, Ra...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2012
  Open Access Galician
  Authors:
  Pinto, Paulo Augusto da Costa; Dias, L.E.; Alvarez, V.H.; Choudhury, M.M.; Vieira, G.;
  Persistent Identifiers

  O Sistema Integrado de Diagnose e Recomendação, DRIS, é uma ferramenta importante na avaliação do estado nutricional das plantas. Os objetivos do presente trabalho foram avaliar o estado nutricional de pomares de mangueira Tommy Atkins no Submédio do vale do São Francis...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2002
  Open Access Galician
  Authors:
  Sánchez Noriega, José Luis;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Universidade de Santiago de Compostela. Servizo de Publicacións e Intercambio Científico
  Add to ORCID
8,370 research outcomes, page 1 of 837