Download Results
4 research outcomes, page 1 of 1
 • publication . Article . Other literature type . 2015
  Open Access Albanian
  Authors:
  Bylo, Ardita;

  Për shumë prej nesh, blerja e një shtëpie është një nga vendimet më të rëndësishme si dhe ndonjëherë transaksioni më i madh financiar që mund të bëhet në jetë. Të qartësosh pyetjet përpara se të zgjedhësh një kredi do të thotë të bësh krahasimin mes marrjes së një kredi...

  Add to ORCID
 • publication . Other literature type . Article . 2019
  Open Access Albanian
  Authors:
  Bajcinovci, Bujar; Aliu, Vlora;
  Publisher: Zenodo

  Arkitektura Kinetike Interaktive. Article in Albanian.

  Add to ORCID
 • publication . Other literature type . Report . 2018
  Open Access Albanian
  Authors:
  Andrea Papa; Endri Bahja;
  Publisher: Zenodo

  Ky raport përmbledh konkluzionet dhe rekomandimet 12-mujore që kompania konsulente <strong>EXINN Technology Center</strong> ka përmbledhur gjatë ushtrimit të funksionit të saj si këshilltare strategjike pranë <strong>MZHETTS</strong>. Qëllimi i këtij raporti përmbledhës...

  Add to ORCID
 • publication . Book . Other literature type . 2019
  Open Access Albanian
  Authors:
  Bachmann, Heinz; Wüest, Yvo; Zellweger, Franziska; Feixas, Mònica; Zimmermann, Tobias; Hanke, Ulrike;
  Publisher: Pädagogische Hochschule Zürich

  Ky libër përmbledh ide të përzgjedhura që janë thelbësore për mësimdhënien dhe të mësuarit kompetent në arsimin e lartë. Dy karakteristikat kryesore të librit janë konciziteti dhe praktikabiliteti i tij. Libri shpjegon në mënyrë kompakte pikëpamjet teorike dhe praktike ...

  Add to ORCID
4 research outcomes, page 1 of 1