Download Results
1 research outcomes, page 1 of 1
 • publication . Book . 2020
  Open Access Albanian
  Authors:
  Holinger, Mirjam; Ayrle, Hannah; Bochicchio, Davide; Butler, Gillian; Dippel, Sabine; Edwards, Sandra; Holmes, Diane; Illmann, Gudrun; Leeb, Christine; Maupertuis, Florence; ...
  Publisher: Research Institute of Organic Agriculture FiBL

  Manuali pëfshin ekspertizën e fermerëve, konsulentëve, ekspertëve të fushës dhe literaturën teknike për mirëmbajtjen e shëndetit të derrave. Rekomandimet kanë për qëllim të mbështesin fermerët dhe konsulentët në zhvillimin e mbarështimit optimal të derrave. Ky manual pë...

1 research outcomes, page 1 of 1