Download Results
373 research outcomes, page 1 of 38
 • publication . Article . 1988
  Open Access Albanian
  Authors:
  Zhaneta Andrea;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Tirana : Qendra e kërkimeve arkeologjike (Institut archéologique de Tirana)

  Andrea Zhaneta. Varre të periudhës antike dhe mesjetare në Gërmenj (rrethi i Lushnjës) / Tombes des périodes antique et médiévale à Gërmenj (district de Lushnjë). In: Iliria, vol. 18 n°1, 1988. pp. 169-197.

  Add to ORCID
 • publication . Article . 1990
  Open Access Albanian
  Authors:
  Anton Sila;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Tirana : Qendra e kërkimeve arkeologjike (Institut archéologique de Tirana)

  Sila Anton. Durrës (Kala) . In: Iliria, vol. 20 n°2, 1990. p. 272.

  Add to ORCID
 • publication . Article . 1974
  Open Access Albanian
  Authors:
  Hëna Spahiu; Damian Komata;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Tirana : Qendra e kërkimeve arkeologjike (Institut archéologique de Tirana)

  Spahiu Hëna, Komata Damjan. Shurdhahu - Sarda qytet i fortifikuar mesjetar shqiptar (Rezultatet e gërmimeve të viteve 1967-1970) . In: Iliria, vol. 3, 1974. pp. 257-328.

  Add to ORCID
 • publication . Article . 1984
  Open Access Albanian
  Authors:
  Aleksandër Dhima; Dhimitër Tole;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Tirana : Qendra e kërkimeve arkeologjike (Institut archéologique de Tirana)

  Dhima Aleksandër, Tole Dhimitër. Vlerësimi i lidhjeve antropologjike në disa seri mesjetare me metodën e distancës përafruese /L'étude des liens anthropologiques entre certaines séries médiévales par la distance approximative généralisée de Penrose. . In: Iliria, vol. 1...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 1993
  Open Access Albanian
  Authors:
  Frano Prendi;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Tirana : Qendra e kërkimeve arkeologjike (Institut archéologique de Tirana)

  Prendi Frano. Sovjan . In: Iliria, vol. 23, 1993. pp. 294-295.

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2013
  Open Access Albanian
  Authors:
  Dhimitër Çondi; David R. Hernandez;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Tirana : Qendra e kërkimeve arkeologjike (Institut archéologique de Tirana)

  Çondi Dhimitër, Hernandez David. Forumi romak Butrint 2012. In: Iliria, vol. 37, 2013. pp. 331-343.

  Add to ORCID
 • publication . Article . 1974
  Open Access Albanian
  Authors:
  Neritan Ceka;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Tirana : Qendra e kërkimeve arkeologjike (Institut archéologique de Tirana)

  Ceka Neritan. Vendbanimi paraqytetar në Gradishtë të Belshit. In: Iliria, vol. 3, 1974. pp. 435-442.

  Add to ORCID
 • publication . Article . 1983
  Open Access Albanian
  Authors:
  Halil Shabani;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Tirana : Qendra e kërkimeve arkeologjike (Institut archéologique de Tirana)

  Shabani Halil. Njoftime arkeologjike nga zona e Konispolit (Ndihmesë për hartën arkeologjike të vendit) / Informations archéologiques de la région de Konispoli. In: Iliria, vol. 13 n°1, 1983. pp. 261-276.

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2014
  Open Access Albanian
  Authors:
  Bashkim Lahi; Manuel Fiedler;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Tirana : Qendra e kërkimeve arkeologjike (Institut archéologique de Tirana)

  Lahi Bashkim, Fiedler Manuel. Apolonia - Gërmime në Teatrin e Apollonisë, 2014. In: Iliria, vol. 38, 2014. pp. 221-225.

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2014
  Open Access Albanian
  Authors:
  Stephane Verger; Saimir Shpuza; Philippe Lenhardt; François Quantin;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Tirana : Qendra e kërkimeve arkeologjike (Institut archéologique de Tirana)

  Verger Stéphane, Shpuza Saïmir, Lenhardt Philippe, Quantin François. Qyteti i sipërm i Apolonisë portiku i madh dhe agoraja helenistike. Gërmimet e viteve 2013-2014. In: Iliria, vol. 38, 2014. pp. 211-219.

  Add to ORCID
373 research outcomes, page 1 of 38