Download Results
5 research outcomes, page 1 of 1
 • publication . Report . 2013
  Closed Access Albanian
  Authors:
  Pino, Saemira Gjipali; Berberi, Adriana; Çaro, Erka; Kapllanaj, Migena; Danaj; Sonila;
  Publisher: Albanian Institute for Public Affairs, Tirana
 • publication . Report . 2017
  Open Access Albanian
  Authors:
  Fuga, Artan; Marku, M.;
  Publisher: HAL CCSD
 • publication . Other literature type . Report . 2018
  Open Access Albanian
  Authors:
  Andrea Papa; Endri Bahja;
  Publisher: Zenodo

  Ky raport përmbledh konkluzionet dhe rekomandimet 12-mujore që kompania konsulente <strong>EXINN Technology Center</strong> ka përmbledhur gjatë ushtrimit të funksionit të saj si këshilltare strategjike pranë <strong>MZHETTS</strong>. Qëllimi i këtij raporti përmbledhës...

  Add to ORCID
 • publication . Report . 2017
  Open Access Albanian
  Authors:
  Möllers, Judith; Traikova, Diana; Herzfeld, Thomas; Bajrami, Egzon;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Halle (Saale): Leibniz Institute of Agricultural Development in Transition Economies (IAMO)

  Kosova aktualisht përballet me sfidën e riintegrimit të mijëra migrantëve të kthyer që u larguan nga vendi në 2014 / 2015. Kjo valë emigrimi u diskutua në IAMO Policy Brief 24 (Përmbledhje). Pas përballjes me politikat e kufizuara të azilit të vendeve të destinacionit n...

  Add to ORCID
 • publication . Report . 2014
  Open Access Albanian
  Authors:
  BULSKA Ewa; BETTENCOURT DA SILVA Ricardo; HEDRICH Martina; MAGNUSSON Bertil; MAJCEN N.; MARINCIC Snjezana; PAPADAKIS Ioannis; PATRIARCA Marina; VASSILEVA Emilia; TAFAJ Lindita;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Publications Office of the European Union

  TrainMiC® is a European programme for life-long learning about how to interpret the metrological requirements in chemistry. It is operational across many parts of Europe via national teams. These teams use shareware pedagogic tools which have been harmonized at European...

  Add to ORCID
5 research outcomes, page 1 of 1