Download Results
2 research outcomes, page 1 of 1
 • Në këtë artikull shqyrtoj mënyrat e identifikimit dhe përkatësisë fetare në Ballkan si instrumente politike që aplikohen për të konsoliduar strukturat hierarkike midis grupeve shoqërore dhe individëve, të cilët shumë shpesh përdorin metafora gjinore që përshkruajnë kate...

 • publication . Other literature type . 2020
  Open Access Albanian
  Authors:
  Dauti, Marsela;
  Publisher: Uppsala universitet, Statsvetenskapliga institutionen

  Project title: Gender Quotas and the Democratic Quality of Local Decision-Making Processes in Clientelistic Regimes 
Project Acronym: GenderQuotas Country: Albania The text file titled “Council Transcripts 2016” refers to the transcripts of council meetings held during ...

2 research outcomes, page 1 of 1