Download Results
1 research outcomes, page 1 of 1
 • other research product . 2007
  Open Access Albanian
  Authors:
  Keleševová, Zuzana;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská

  Bakalářská práce se zabývá návrhem na zlepšení komunikace firmy KOVO Koukola, s.r.o. Rozeznáváme dva hlavní typy firemní komunikace vnitřní a vnější. V práci jsem se zabývala analýzou obou těchto částí. V návrhové části jsem se zaměřila na vnitřní komunikaci a to zejmén...

  Add to ORCID
1 research outcomes, page 1 of 1