Download Results
36 research outcomes, page 1 of 4
 • publication . Article . 1983
  Open Access Albanian
  Authors:
  Dilaver Kurti;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Tirana : Qendra e kërkimeve arkeologjike (Institut archéologique de Tirana)

  Kurti Dilaver. Tumat ilire të Burrelit (Tuma III) / Les tumulus illyriens de Burreli (Tumulus III). In: Iliria, vol. 13 n°1, 1983. pp. 85-108.

  Add to ORCID
 • publication . Article . 1986
  Open Access Albanian
  Authors:
  Skënder Aliu;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Tirana : Qendra e kërkimeve arkeologjike (Institut archéologique de Tirana)

  Aliu Skënder. Varreza mesjetare në tumën e Rehovës / La nécropole médiévale dans le tumulus de Rehova . In: Iliria, vol. 16 n°2, 1986. pp. 215-249.

  Add to ORCID
 • publication . Article . 1989
  Open Access Albanian
  Authors:
  Anton Fistani;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Tirana : Qendra e kërkimeve arkeologjike (Institut archéologique de Tirana)

  Fistani Anton. Gjetje të paleolitit në afërsi të shpellës së Gajtanit (Shkodër) /Objets paléolithiques découverts à proximité de la Grotte de Gajtan (Shkodër). In: Iliria, vol. 19 n°1, 1989. pp. 5-23.

  Add to ORCID
 • publication . Article . 1998
  Open Access Albanian
  Authors:
  Aleksandra Mano;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Tirana : Qendra e kërkimeve arkeologjike (Institut archéologique de Tirana)

  Mano Aleksandra. Evoluimi i mendimit arkeologjik shqiptar për kolonizimin helen në Ilirinë e Jugut / The Evolution of the Albanian Archaeological Thinking about the Hellenic Colonization of Southern Illyria. In: Iliria, vol. 28, 1998. Simpozium ndërkombëtar 9-10 Nëntor ...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 1981
  Open Access Albanian
  Authors:
  Aleksandër Dhima;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Tirana : Qendra e kërkimeve arkeologjike (Institut archéologique de Tirana)

  Dhima Aleksandër. Materiale skeletike mesjetare nga tuma e Piskovës / Matériaux squelettiques médiévaux de tumulus de Piskovë. In: Iliria, vol. 11 n°1, 1981. pp. 155-189.

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2005
  Open Access Albanian
  Authors:
  Luan Përzhita; Fatmir Peja;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Tirana : Qendra e kërkimeve arkeologjike (Institut archéologique de Tirana)

  Përzhita Luan, Peja Fatmir. Mbi disa tipare të zhvillimit kulturor në Dardaninë Perëndimore (shek. I-IV) / Some Aspects of the Cultural Development of Western Dardania (1st-4th Century). In: Iliria, vol. 32, 2005. pp. 237-256.

  Add to ORCID
 • publication . Article . 1987
  Open Access Albanian
  Authors:
  Neritan Ceka; Damian Komata;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Tirana : Qendra e kërkimeve arkeologjike (Institut archéologique de Tirana)

  Ceka Neritan, Komata Damian. Dy skulptura antike nga zona e Baldushkut / Deux sculptures antiques provenant de la zone de Baldushk. In: Iliria, vol. 17 n°1, 1987. pp. 241-243.

  Add to ORCID
 • publication . Article . 1998
  Open Access Albanian
  Authors:
  Lorenc Bejko;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Tirana : Qendra e kërkimeve arkeologjike (Institut archéologique de Tirana)

  Bejko Lorenc. Vështrim mbi mendimin arkeologjik shqiptar dhe kontekstin e tij social / An Overview of the Albanian Archaeological Thought and its Social Context. In: Iliria, vol. 28, 1998. Simpozium ndërkombëtar 9-10 Nëntor '48 Tiranë '98. 50 Vjet Arkeologji Shqiptare. ...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 1977
  Open Access Albanian
  Authors:
  Frano Prendi;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Tirana : Qendra e kërkimeve arkeologjike (Institut archéologique de Tirana)

  Prendi Frano. Epoka e bronzit në Shqipëri / L'Age du Bronze en Albanie. In: Iliria, vol. 7-8, 1977. pp. 5-58.

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2005
  Open Access Albanian
  Authors:
  Ilir Gjipali;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Tirana : Qendra e kërkimeve arkeologjike (Institut archéologique de Tirana)

  Gjipali Ilir. Kërkime sërvei në Degën Jugore të Via Egnatias / Researches (Survey) on the South Branch of Via Egnatia. In: Iliria, vol. 32, 2005. pp. 305-321.

  Add to ORCID
36 research outcomes, page 1 of 4