Download Results
4 research outcomes, page 1 of 1
 • publication . Book . 2020
  Open Access Albanian
  Authors:
  Holinger, Mirjam; Ayrle, Hannah; Bochicchio, Davide; Butler, Gillian; Dippel, Sabine; Edwards, Sandra; Holmes, Diane; Illmann, Gudrun; Leeb, Christine; Maupertuis, Florence; ...
  Publisher: Research Institute of Organic Agriculture FiBL

  Manuali pëfshin ekspertizën e fermerëve, konsulentëve, ekspertëve të fushës dhe literaturën teknike për mirëmbajtjen e shëndetit të derrave. Rekomandimet kanë për qëllim të mbështesin fermerët dhe konsulentët në zhvillimin e mbarështimit optimal të derrave. Ky manual pë...

 • publication . Article . 1981
  Open Access Albanian
  Authors:
  Iljaz Kaça;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Tirana : Qendra e kërkimeve arkeologjike (Institut archéologique de Tirana)

  Kaça Iljaz. Tre vendbanime ilire në rrethin e Dibrës / Trois agglomérations illyriennes dans le district de Dïbra. In: Iliria, vol. 11 n°1, 1981. pp. 255-261.

  Add to ORCID
 • publication . Article . 1987
  Open Access Albanian
  Authors:
  Petrika Lera;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Tirana : Qendra e kërkimeve arkeologjike (Institut archéologique de Tirana)

  Léra Pétrika. Vendbanimi i neolitit të vonë në Barç (Faza Barç II) / L'habitat du Néolithique récent à Barç (La phase Barç II) . In: Iliria, vol. 17 n°1, 1987. pp. 25-69.

  Add to ORCID
 • publication . Article . 1982
  Open Access Albanian
  Authors:
  Muzafer Korkuti;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Tirana : Qendra e kërkimeve arkeologjike (Institut archéologique de Tirana)

  Korkuti Muzafer. Vashtëmia - një vendbanim i neolitit të hershëm / Vashtëmia - un habitat du néolithique ancien. In: Iliria, vol. 12 n°2, 1982. pp. 91-146.

  Add to ORCID
4 research outcomes, page 1 of 1