Filters (2)
Download Results
548 research outcomes, page 1 of 55
 • publication . Article . 1990
  Open Access Albanian
  Authors:
  Zhaneta Andrea;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Tirana : Qendra e kërkimeve arkeologjike (Institut archéologique de Tirana)

  Andrea Zhaneta. Vendbanimi shpellor i Nezirit (Pjesa e dytë — Epoka e bronzit) . /La grotte de Nezir. In: Iliria, vol. 20 n°2, 1990. pp. 5-63.

  Add to ORCID
 • publication . Article . 1998
  Open Access Albanian
  Authors:
  Gjerak Karaiskaj;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Tirana : Qendra e kërkimeve arkeologjike (Institut archéologique de Tirana)

  Karaiskaj Gjerak. Problemi arbëror si problem historik / Opinions on Albanian History of the Early Medieval Times. In: Iliria, vol. 28, 1998. Simpozium ndërkombëtar 9-10 Nëntor '48 Tiranë '98. 50 Vjet Arkeologji Shqiptare. pp. 187-194.

  Add to ORCID
 • publication . Article . 1992
  Open Access Albanian
  Authors:
  Fatos Tartari; Hava Hidri;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Tirana : Qendra e kërkimeve arkeologjike (Institut archéologique de Tirana)

  Tartari Fatos, Hidri Hava. Vula antike mbi materialet e ndërtimit të përdorura në Dyrrah gjatë shekujve III-I p. e. sonë. /Timbres antiques sur les matériaux de construction utilisés à Dyrrachium pendant les IIIe-Ier siècles av. n. ère.. In: Iliria, vol. 22, 1992. pp. 1...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 1972
  Open Access Albanian
  Authors:
  Frano Prendi; Koço Zheku;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Tirana : Qendra e kërkimeve arkeologjike (Institut archéologique de Tirana)

  Prendi Frano, Zheku Koço. Qyteti ilir i Lisit. Origjina dhe sistemi i fortifikimit të tij. In: Iliria, vol. 2, 1972. Qyteti Ilir. Botim i veçantë me rastin e «Kuvendit të parë të studimeve Ilire» mbajtur në Tiranë me 15-21 Shtator 1972. II. pp. 215-244.

  Add to ORCID
 • publication . Article . 1987
  Open Access Albanian
  Authors:
  Moikom Zeqo;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Tirana : Qendra e kërkimeve arkeologjike (Institut archéologique de Tirana)

  Zeqo Moikom. Neritan Ceka, «Qyteti ilir pranë Selcës së Poshtme», Tirane, 1985 /Neritan Ceka, «La cité illyrienne près de Selca e Poshtme», Tirana, 1985 . In: Iliria, vol. 17 n°1, 1987. pp. 277-282.

  Add to ORCID
 • publication . Article . 1976
  Open Access Albanian
  Authors:
  Jano Koçi;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Tirana : Qendra e kërkimeve arkeologjike (Institut archéologique de Tirana)

  Koçi Jano. Kalaja e Karosit / La forteresse de Karos. In: Iliria, vol. 6, 1976. pp. 235-243.

  Add to ORCID
 • publication . Article . 1977
  Open Access Albanian
  Authors:
  Vangjel Dhimo;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Tirana : Qendra e kërkimeve arkeologjike (Institut archéologique de Tirana)

  Dhimo Vangjel. Puse e stera në Apoloni / Puits et citernes à Apollonie. In: Iliria, vol. 7-8, 1977. pp. 317-323.

  Add to ORCID
 • publication . Article . 1989
  Open Access Albanian
  Authors:
  Skënder Muçaj;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Tirana : Qendra e kërkimeve arkeologjike (Institut archéologique de Tirana)

  Muçaj Skënder. Bylis . In: Iliria, vol. 19 n°2, 1989. Simpoziumi «Ilirët dhe Bota antike» / Der Symposium «Die Illyrer und die antike Welt». pp. 291-293.

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2001
  Open Access Albanian
  Authors:
  Namik Bodinaku;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Tirana : Qendra e kërkimeve arkeologjike (Institut archéologique de Tirana)

  Bodinaku Namik. Varreza tumulare e Dukatit në rrethin e Vlorës (Gërmime 1973-74) / The Tumulus Necropolis of Dukat in Vlora city (Excavations between 1973-74). In: Iliria, vol. 30, 2001. pp. 9-100.

  Add to ORCID
 • publication . Article . 1988
  Open Access Albanian
  Authors:
  Aleksandër Dhima;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Tirana : Qendra e kërkimeve arkeologjike (Institut archéologique de Tirana)

  Dhima Aleksandër. Hulumtim antropologjik i gjetjeve të reja eshtrore nga varreza e Komanìt / Recherche anthropologique sur le cimetière de Koman. In: Iliria, vol. 18 n°2, 1988. pp. 177-211.

  Add to ORCID
548 research outcomes, page 1 of 55