Filters (2)
Download Results
198,505 research outcomes, page 1 of 19,851
 • publication . Bachelor thesis . 2018
  Open Access Finnish
  Authors:
  Järvelä, Julia;
  Publisher: Lahden ammattikorkeakoulu

  Opinnäytetyöni tavoitteena on suunnitella ja toteuttaa yksi kuvitus kolmesta Lapin jumalasta. Lisäksi teen kuvituskuvan pohjalta lyhyen animation After Effects -ohjelmaa käyttäen. Opinnäytetyöni kirjallisessa osassa taustoitan aihetta selvittämällä, mitä nämä jumalat ov...

 • publication . Bachelor thesis . 2010
  Open Access English
  Authors:
  Ihegbu, Simon;
  Publisher: Hämeen ammattikorkeakoulu

  Conceptualization of trolley service is the process of determining the na-ture of trolley service, such as what a trolley service is all about, in what ways it relates to other services, as well as characteristics of it; and a for-mation of trolley service which include...

 • publication . Master thesis . 2018
  Open Access English
  Authors:
  Mozumder, Monir;
  Publisher: Tampereen ammattikorkeakoulu

  Education export is important for the countries which cannot meet the demand of higher education. Therefore, the countries like Finland with a high quality education system, can export their education service to the countries in need to develop and internationalize thei...

 • publication . Bachelor thesis . 2015
  Open Access Finnish
  Authors:
  Kumlin, Tiina;
  Publisher: Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

  Tämä opinnäytetyö käsittelee esimiestyötä painottuen leadershipin, eli ihmisten johtamisen ja yksilötason tarkasteluun. Raportissa on painotettu teoriaosuutta. Teoriaa tukee case–tutkimus, jonka aineisto on kerätty haastattelemalla erään anonyyminä pysyvän kielipainotte...

 • publication . Bachelor thesis . 2012
  Open Access Finnish
  Authors:
  Thulin, Nico;
  Publisher: Hämeen ammattikorkeakoulu

  Tässä opinnäytetyössä keskityttiin tarkastelemaan kaksivaiheista prosessia. Ensimmäisessä osiossa koodattiin verkkosivusto manuaalisesti. Tätä toimintatapaa vertailtiin julkaisujärjestelmän käyttämiseen. Työssä luotiin Internet-sivusto Liha- ja valmisruokateknologian in...

 • publication . Bachelor thesis . 2018
  Open Access Finnish
  Authors:
  Tamminen, Susanna; Auvinen, Jeanette;
  Publisher: Diakonia-ammattikorkeakoulu

  TIIVISTELMÄ Jeanette Auvinen ja Susanna Tamminen Romanien kokemuksia Tšetanes naal -hankkeen tukipajatoiminnasta 69 s., 1 liite Joulukuu 2018 Diakonia-ammattikorkeakoulu. Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto Sosionomi (AMK) Euroopan sosiaalirahaston rahoi...

 • publication . Bachelor thesis . 2018
  Open Access English
  Authors:
  Sinijärvi, Iiro;
  Publisher: Hämeen ammattikorkeakoulu

  The trends in Western Europe provide opportunities for technological innovations making the daily life of a consumer easier. As the trend of aging demographic in countries such as Germany and Finland become an increasing cause for concern, the need for care among the po...

 • publication . Bachelor thesis . 2018
  Open Access Finnish
  Authors:
  Kemppilä, Judit;
  Publisher: Humanistinen ammattikorkeakoulu

  Tässä opinnäytetyössä arvioin Porukalla pääosaan -hankkeessa toteutettuja koulunuorisotyön aktiviteetteja. Lisäksi esitän koulunuorisotyötä koskevia kehitysehdotuksia tutkimustulosten ja tietopohjan avulla. Tietopohjassa käyn läpi monikulttuurista nuorisotyötä, koulunuo...

 • publication . Other literature type . 2008
  Open Access Finnish
  Publisher: Jyväskylän ammattikorkeakoulu
 • publication . Other literature type . 2010
  Open Access Finnish
  Authors:
  Heikkilä, Johanna;
  Publisher: Jyväskylän ammattikorkeakoulu

  Tämä julkaisu kokoaa vaatetusalan koulutusohjelman, tietotekniikan koulutusohjelman ja maaseutuelinkeinojen koulutusohjelman ristiinarviointien raportit. Ristiinarvioinnit toteuttivat arviointiryhmät, joissa oli puheenjohtajana yksikön johtaja ja jäseninä johtajia, pääl...

198,505 research outcomes, page 1 of 19,851