Filters (2)
Download Results
57,830 research outcomes, page 1 of 5,783
 • publication . Other literature type . Article . 2019
  Open Access English
  Authors:
  Marrell Kimble; Pura Rodriguez de la Vega; Juliana Morales; Grettel Castro; Alan M. Nieder; Aaron Malles; Noël C. Barengo;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Multidisciplinary Digital Publishing Institute

  2015. Methods: The 2015 database of the cancer surveillance program of the National Cancer Institute (n = 39,587) was used. The independent variable was race (White, Black and Asian Pacific Islanders (API)), the main outcome was cancer specific survival. Health insuranc...

  Add to ORCID
 • publication . Bachelor thesis . 2013
  Open Access
  Authors:
  Ambrasa, Ilze;
  Publisher: Latvijas Universitāte

  Krimināllikuma 138.pantā paredzēta kriminālatbildība par ārstniecības personas profesionālo pienākumu nepienācīgu pildīšanu. Norma ir uzskatāma par unikālu, jo minētais noziedzīgā nodarījuma sastāvs ir iekļauts tikai dažos ārvalstu Kriminālkodeksos un Sodu likumos. Sabi...

 • publication . Article . 1997
  Open Access English
  Authors:
  Krists Gūtmanis;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Rīgas Stradiņa universitāte
  Add to ORCID
 • publication . Article . 2020
  Open Access
  Authors:
  Young-Eun Park;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Informa UK Limited
  Add to ORCID
 • publication . Bachelor thesis . 2008
  Open Access
  Authors:
  Melngalve, Anna;
  Publisher: Latvijas Universitāte

  Bakalaura darbs ir pētījums par filosofiski – reliģiskās skolas advaitas vedantas un viena no hinduisma virzieniem – šivaisma reformātoriem un attīstītājiem – Šankaru. Darba mērķis ir izpētīt Šankaras mācību un tās rezonansi sabiedrībā. Kā pētījuma galvenās metodes izma...

 • publication . Bachelor thesis . 2008
  Open Access
  Authors:
  Butāne, Mārīte;
  Publisher: Latvijas Universitāte

  Bakalaura darbs „Vizuālie līdzekļi tematiskajai meklēšanai datubāzēs” atklāj informācijas vizualizācijas izmantošanas iespējas tematiskas informācijas meklēšanā un rezultātu attēlošanā datubāzēs un pašas vizualizācijas būtību – tās uzdevumu, mērķi, attīstības gaitu un i...

 • publication . Conference object . 2018
  Open Access
  Authors:
  Andris Chate; Deniss Mironovs; Aleksey Mironov;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Latvia University of Agriculture
  Add to ORCID
 • publication . Article . 2017
  Open Access Latvian
  Authors:
  Skvireckis, Eduards;
  Publisher: LU Bibliotēka

  LU Krātuvē atrodošā Klasiskās filoloģijas vēsturiskā krājuma izvērtējums

 • publication . Article . Conference object . 2014
  Open Access English
  Authors:
  Inese Janpaule;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Riga Technical University

  The geoid calculation method by KTH was developed at the Royal Institute of Technology (KTH) in Stockholm and it is based on the modified version of Stoke's formula. The initial phase of experimental gravimetric geoid computations in the territory of Latvia by KTH metho...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2015
  Open Access
  Authors:
  Inta Znotiņa; Austris Mackus; Ieva Jurāne; Andris Snipkis;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Rezekne Academy of Technologies

  <jats:p>&lt;p&gt;&lt;em&gt;Novaday's situation in the graphical education is the same all over the world. Small number of contact hours and very different entrance level of the first year students at tertiary institutions. To improve the situation the computer game for ...

  Add to ORCID
57,830 research outcomes, page 1 of 5,783