Filters (2)
Download Results
187,707 research outcomes, page 1 of 18,771
 • publication . Master thesis . 2018
  Restricted Turkish
  Authors:
  Lin, Yi Chun;
  Publisher: Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü

  In 2009, Mongolian and Russian historical research team discovered the epitaph of P’u Ku tribe on the eastern bank of Tola River. The numerous sculptures which made from wood and clay were also found in well preserved condition. The deceased person in the mausoleum was ...

 • publication . Article . 2019
  Open Access Turkish
  Authors:
  İsmet Daşdemir; Ayşegül Ağdaş Okul;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Bartın Üniversitesi

  This study aims to determine the factors affecting jobsatisfaction of employees in the Zonguldak Regional Directorate of Forestry andits affiliated units, to check the differences of job satisfaction according tosome individual features (task unit, position of duty, edu...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2018
  Open Access Turkish
  Authors:
  ATILGAN, Kıvanç; DEMİRDAŞ, Ertan; ÇİÇEKÇİOĞLU, Ferit;
  Publisher: Bozok Üniversitesi

  ÖZETObstrüktif uyku apnesi sendromu (OUAS) uyku esnasında üst solunum yolu tıkanıklıkları sonucutekrarlayan hipopne ve apne nöbetleri ile seyreden bir patolojidir. Prevelansı dünya genelindeerkeklerde %3.1-7.5 aralığında, kadınlarda %2.1-4.5 aralığında olup ileri yaş dö...

 • publication . Article . 2020
  Open Access Turkish
  Authors:
  Tuğçe Ersoy Ceylan; Tuncay Kardaş;
  Persistent Identifiers

  Soğuk Savaş ve 11 Eylül sonrası dönem, dünya siyasetinde ve Uluslararası İlişkiler disiplininde yeni tartışmaların ve yeni yaklaşımların yolunu açtığı gibi, Güvenlik Çalışmaları alanında da yeni arayışların ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Bu çalışma, Kopenhag Okulu’nun...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2017
  Open Access Turkish
  Authors:
  İZMİR, Onur;
  Publisher: Gumushane University

  Sanat pazarlaması literatürde henüz kavramsal olarak ve kapsamı açısından tüm boyutları ile ele alınmış birpazarlama alanı olma niteliğine ulaşamamıştır. Bu açıdan, sanat pazarlamasını kavramsal düzleme yerleştirmeve kapsamını belirleme adına yapılacak her çalışma büyük...

 • publication . Conference object . 2018
  Closed Access Turkish
  Authors:
  Uzun R.; Isler Y.; Toksan M.;
  Publisher: Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc.

  Aselsan;et al.;Huawei;IEEE Signal Processing Society;IEEE Turkey Section;Netas

 • publication . Article . 2021
  Open Access Turkish
  Authors:
  YAVAŞ, Volkan;
  Publisher: Manisa Celal Bayar University

  Havacılık günümüzün en popüler sektörlerinden biridir. Her yaşta herkesin merakını cezbeden bu sektörün içinde olmak isteyen gençler de kariyer hedeflerinde havacılık sektörüne öncelik vermektedirler. Bu hedefe ulaşmak isteyen öğrencilere yönelik yükseköğretim kurumları...

 • publication . Master thesis . 2018
  Open Access Turkish
  Authors:
  Üretmen, Hatice Hilal;
  Publisher: Ege Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü

  Giriş ve Amaç: Sigara bırakma sonrası ağırlık artışı olabilmektedir ve ağırlık artışı sigara bırakma tedavisinin terkedilmesine yol açabilmektedir. Önemli bir halk sağlığı sorunu olan ağırlık artışının önlenmesi için sigarayı bırakan bireylere destek olunmasında yarar v...

 • publication . Article . 2019
  Open Access Turkish
  Authors:
  MUHANNA, Elias;
  Publisher: Academic Platform

  Makale Yakındoğu'nun iki büyük Müslüman devleti olan Osmanlı ve Memlük İmparatorlukları arasında 15. yüzyılda gerçekleşen diplomatik ziyaretler ve hediyeleşmeleri incelemektedir. Yalnızca bir envanter listesi oluşturmakla kalmayan çalışma, hediyelerin mahiyeti üzer...

 • publication . Article . 2019
  Open Access Turkish
  Authors:
  MUSALI, Namiq;
  Publisher: Tokat Gaziosmanpaşa University

  Gaznelilerden Kaçarlara kadar yaklaşık bin yılboyunca İran’ı yönetmiş olan Türk hanedanlarının iktidarı döneminde Farsçanınyanı sıra Türkçenin de devlet dili seviyesinde kullanıldığı iyi bilinen birgerçektir. Bu süre zarfında Türkçe, İran’da sarayın ve ordunun konuşma d...

187,707 research outcomes, page 1 of 18,771