Download Results
17 research outcomes, page 1 of 2
 • publication . Article . 2021
  Open Access Turkish
  Authors:
  Ahmet Aypay; Murat Özdemir;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Okur Yazar Derneği

  The purpose of this study was to reveal the current trends in educational policies and to draw a picture of potential future. Accordingly, a document analysis was conducted on comprehensive research and up-to-date reports mainly depending on North America and Europe set...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2021
  Open Access Turkish
  Authors:
  Esergül BALCI;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Okur Yazar Derneği

  Bu makalede 2002 yılı sonunda iktidara gelen Adalet ve Kalkınma Partisinin (AK Parti) uyguladığı Milli Eğitim Politikaları incelenmiştir. Çalışmada, konu ile ilgili literatür taranarak, AK Parti’nin parti ve hükümet programları, Milli Eğitim Şuraları (MEŞ) ve Devlet Pla...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2021
  Open Access Turkish
  Authors:
  YUMUL, Arus;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Okur Yazar Derneği

  Dünya tarihi bir anlamda çok sayıda can kayıplarına neden olan salgınların da tarihidir. Aşıların ve diğer bilimsel, tıbbi ve teknolojik müdahale ve inovasyonların sağladığı tüm olumlu değişiklik ve ilerlemelere rağmen tarihsel tanıklıklar gösteriyor ki en azından iki b...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2021
  Open Access Turkish
  Authors:
  TOPÇU, Hayrunisa;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Okur Yazar Derneği

  The history of epidemics is as old as the emergence of humanity. Mass deaths, desperation and suffering become a rich source of material in terms of literature. In this study called Epidemic Diseases within Turkish Novel, works that have been about epidemic diseases in ...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2021
  Open Access Turkish
  Authors:
  Gamze İNAN KAYA;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Okur Yazar Derneği

  Digitalization, deeply affecting daily life in almost every aspect, has brought changes to roles and duties of parents and teachers in relation to psychosocial development and education of children and youth. These duties and responsibilities rely on an idea, which emph...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2021
  Open Access Turkish
  Authors:
  Mustafa Yavuz;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Okur Yazar Derneği

  Education systems are living organisms. They breathe. Sometimes they can go into crisis. Crises can turn into new opportunities only if the people, meanings and possibilities that make up the system can work effectively. Education systems must first be built in the mind...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2021
  Open Access Turkish
  Authors:
  YEL, Ali Murat; ÜNLÜ DALAYLI, Feyza;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Okur Yazar Derneği

  Tüketim kültürü pek çok teorisyen tarafından tartışılmaktadır. Toplumların çoğu tüketimi temel aldıkları için tüketim toplumu olarak anılmaya başlamışlardır. İlk zamanlar üretimi temel alan kapitalist toplumsal anlayış zaman içerisinde tüketim temelli hale gelmiş olup y...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2021
  Open Access Turkish
  Authors:
  Muhammet Emin Çayci; Abidin Çevik;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Okur Yazar Derneği

  Osmanlı Devleti'nin son dönemi ekonomik krizler, savaşlar ve iç karışıklıklarla geçmiş, bunun yanı sıra salgın hastalıklarla da mücadele edilmiştir. İran ve Kafkasya üzerinden gelen ticaret yolları, kutsal topraklardan dönen ziyaretçiler, Antalya, İstanbul, İzmir v...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2021
  Open Access Turkish
  Authors:
  Elif DAŞÇI SÖNMEZ; Necati CEMALOĞLU;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Okur Yazar Derneği

  Distance education applications enable students and teachers to realize their learning processes at the same or different times, regardless of location. The aim of this study is to examine the transition process to homeschooling in the schooling process. For this purpos...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2021
  Open Access Turkish
  Authors:
  Demet SAVRUK; Seyfi KENAN;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Okur Yazar Derneği

  Some of Rousseau's investigations based on universal ethical foundations have actuality with varieties of repercussions today. One of these was Dijon Academy's, which lead Rousseau to compose his controversial work called First Discourse constitutes the founda...

  Add to ORCID
17 research outcomes, page 1 of 2