Download Results
112 research outcomes, page 1 of 12
 • publication . Article . 2020
  Open Access
  Authors:
  Filiz AYDOĞAN BOSCHELE;
  Persistent Identifiers
  Publisher: IInsan ve Insan Dergisi

  Since The most important crisis that the orld is facing at the beginning of the 21st century is an ecological crisis and its prevention is sustainability. The subject of this article is the concept of sustainability, at the beginning of the 2000s, in Business Administra...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2020
  Open Access Turkish
  Authors:
  Zehra Gizem Ateş;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Okur Yazar Derneği

  Genetically modified organism (GMO) refers to as a new organism which isproduced by transfering artificially gene to living beings’ DNA structures. It is a well knownfact that GMO is obtained throughout biotechnological studies. However, it can be argued thatsuch produc...

  Add to ORCID
 • In this paper I have presented and analyzed five components of Beauvoir’s thoughton women’s dressing. Beauvoir centered her analysis on married woman’s social life, and arguedthat the way of women’s dressing up contains a complicated social strategy that transformsthem ...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2019
  Open Access
  Authors:
  Erkan Doğan;
  Persistent Identifiers
  Publisher: IInsan ve Insan Dergisi

  Türkiye’de halkçılığın kökenlerini II. Meşrutiyet döneminekadar götürebilmemiz mümkündür. Bu ideolojinin ilk biçimlerini Ziya Gökalp veYusuf Akçura gibi Türk milliyetçisi entelektüellerin yazılarında görebiliriz.Bu açıdan bakıldığında, Türkiye’de, halkçılığın bu erken d...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2021
  Open Access Turkish
  Authors:
  Ahmet Aypay; Murat Özdemir;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Okur Yazar Derneği

  The purpose of this study was to reveal the current trends in educational policies and to draw a picture of potential future. Accordingly, a document analysis was conducted on comprehensive research and up-to-date reports mainly depending on North America and Europe set...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2021
  Open Access Turkish
  Authors:
  Esergül BALCI;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Okur Yazar Derneği

  Bu makalede 2002 yılı sonunda iktidara gelen Adalet ve Kalkınma Partisinin (AK Parti) uyguladığı Milli Eğitim Politikaları incelenmiştir. Çalışmada, konu ile ilgili literatür taranarak, AK Parti’nin parti ve hükümet programları, Milli Eğitim Şuraları (MEŞ) ve Devlet Pla...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2020
  Open Access Turkish
  Authors:
  Sedat Özel;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Okur Yazar Derneği

  Video akış teknolojisinin ortaya çıkması ve gelişmesi, geleneksel televizyon üretim ve tüketim biçimlerinde güçlü bir değişimin sebebi olmuştur. İzleyici için aktif bir izleme sürecinden sıklıkla bahsedilmekle ayrıca televizyon içeriğinin dağıtımında yeni olanaklar, yen...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2021
  Open Access Turkish
  Authors:
  YUMUL, Arus;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Okur Yazar Derneği

  Dünya tarihi bir anlamda çok sayıda can kayıplarına neden olan salgınların da tarihidir. Aşıların ve diğer bilimsel, tıbbi ve teknolojik müdahale ve inovasyonların sağladığı tüm olumlu değişiklik ve ilerlemelere rağmen tarihsel tanıklıklar gösteriyor ki en azından iki b...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2021
  Open Access Turkish
  Authors:
  TOPÇU, Hayrunisa;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Okur Yazar Derneği

  The history of epidemics is as old as the emergence of humanity. Mass deaths, desperation and suffering become a rich source of material in terms of literature. In this study called Epidemic Diseases within Turkish Novel, works that have been about epidemic diseases in ...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2019
  Open Access
  Authors:
  Ahmet Kesici;
  Persistent Identifiers
  Publisher: IInsan ve Insan Dergisi

  Epistemological and ontological aspects of constructivism are compatible with aspects of postmodernism. Hence, it can beconcluded that constructivism is the reflection of postmodernism on education.From this point, to understand the constructivist educational view, it i...

  Add to ORCID
112 research outcomes, page 1 of 12