Download Results
1 research outcomes, page 1 of 1
 • publication . Article . 2015
  Open Access
  Authors:
  İlknur Karaaslan;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Okur Yazar Derneği

  Küreselleşme süreciyle birlikte yaşanan ekonomik krizler, yoksulluk, işsizlik, sosyal dışlanma gibi sorunların artmasına yol açmıştır. Yaşanan ağır sosyo-ekonomik koşullar sosyal güvenlik sistemlerinin de köklü bir kriz yaşamasına yol açmakta ve çözüm için başvurulan yö...

  Add to ORCID
1 research outcomes, page 1 of 1