Download Results
1 research outcomes, page 1 of 1
 • publication . Article . 2019
  Open Access
  Authors:
  Gökhan Kerse;
  Persistent Identifiers
  Publisher: IInsan ve Insan Dergisi

  Bu araştırmadaulusal yazında henüz araştırma konusu yapılan iş becerikliliği ve işbecerikliliğinin bir ardılı olduğu düşünülen iş tatmini kavramları ele alınmıştır.Araştırmada literatür taramaları yapılmış ve ulusal yazında kavramlar arası ilişkiyiele alan araştırmaları...

  Add to ORCID
1 research outcomes, page 1 of 1