Download Results
153 research outcomes, page 1 of 16
 • publication . Article . 2014
  Open Access
  Authors:
  Cengiz Sunay;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Okur Yazar Derneği

  The anecdotes found in the memoirs of the businessmen may give an idea about the relationship between the businesmen and the coup of May, 27th. In this brief study, the anecdotes related to the coup of May 27th penned by three leading Turkish business personalities in t...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2014
  Open Access
  Authors:
  Buşra Erimli;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Okur Yazar Derneği

  Makalede gazetecilik meslek etik ilkeleri ele alınmıştır. Etik ilkelerin kapsamı ve sınırları incelenmiştir. Bu çerçevede gazetecilerin meslek ilkelerini uygulamasını engelleyen etmenler araştırılmış ve bunlara ilişkin bazı çözüm önerilerine yer verilmiştir.

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2019
  Open Access English
  Authors:
  Deniz Soysal;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Okur Yazar Derneği

  In this paper I have presented and analyzed five components of Beauvoir’s thoughton women’s dressing. Beauvoir centered her analysis on married woman’s social life, and arguedthat the way of women’s dressing up contains a complicated social strategy that transformsthem ...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2016
  Open Access
  Authors:
  Serenay Varol;
  Persistent Identifiers
  Publisher: IInsan ve Insan Dergisi

  Son yıllarda zaman serisi tahmini için birçok alternatif yöntem önerilmiştir. Uyarlamalı ağa dayalı bulanık çıkarım sistemi (ANFIS) öngörü problemi için literatürde en çok uygulanan bulanık çıkarım sistemidir. Bu çalışmada tüketici fiyat endeksinin kestiriminde ANFIS’in...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2016
  Open Access
  Authors:
  Buşra Erimli;
  Persistent Identifiers
  Publisher: IInsan ve Insan Dergisi

  The new Press Law no. 5187 which aimed at regulating freedom of press and its employment was discussed and adopted in the general board of TGNA on 9th June,2004. In this article the new Press Law has been examined in line with the views and criticisms of press as well a...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2020
  Open Access Turkish
  Authors:
  Filiz Aydoğan Boschele;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Okur Yazar Derneği

  Since The most important crisis that the orld is facing at the beginning of the 21st century is an ecological crisis and its prevention is sustainability. The subject of this article is the concept of sustainability, at the beginning of the 2000s, in Business Administra...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2014
  Open Access
  Authors:
  H. Emre Bağce;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Okur Yazar Derneği

  This article elaborates on how the relations between those who govern and governed can be strengthened and how a citizen oriented participatory local government can be accomplished in Turkey. In this context, it is discussed that while city councils would have a limited...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2020
  Open Access Turkish
  Authors:
  Zehra Gizem Ateş;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Okur Yazar Derneği

  Genetically modified organism (GMO) refers to as a new organism which isproduced by transfering artificially gene to living beings’ DNA structures. It is a well knownfact that GMO is obtained throughout biotechnological studies. However, it can be argued thatsuch produc...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2020
  Open Access Turkish
  Authors:
  Sedat Özel;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Okur Yazar Derneği

  Video akış teknolojisinin ortaya çıkması ve gelişmesi, geleneksel televizyon üretim ve tüketim biçimlerinde güçlü bir değişimin sebebi olmuştur. İzleyici için aktif bir izleme sürecinden sıklıkla bahsedilmekle ayrıca televizyon içeriğinin dağıtımında yeni olanaklar, yen...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2014
  Open Access
  Authors:
  Deniz Tansel İlic;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Okur Yazar Derneği

  Kültürel simgelerin üretim sürecinde görev yapan enformasyon işçilerinin özerkliği, sosyal bilimler açısından önemli bir tartışma konusudur. Üretim sürecini sadece sahiplik üzerinden değerlendiren yaklaşımlar, mülkiyet ilişkilerinin, simge üreticisinin özerklik alanını ...

  Add to ORCID
153 research outcomes, page 1 of 16