Download Results
347 research outcomes, page 1 of 35
 • publication . Conference object . Article . 2020
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Marko Hočevar;
  Publisher: Onkološki inštitut

  Kožni melanom je z vidika zdravljenja kirurška bolezen, saj kirurgija predstavlja zelo pomemben način zdravljenja pri vseh stadijih bolezni. Ločimo kirurško zdravljenje primarne lezije, regionalnih, in-transit in oddaljenih zasevkov. Pri primarni leziji ločimo diagnosti...

 • publication . Article . 2020
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Arpad Ivanecz; Marko Sremec; Tomaž Jagrič; Stojan Potrč;
  Publisher: Onkološki inštitut Ljubljana

  Resekcija jeter (RJ) je ostala glavna oblika terapije pri solitarnem hepatoceličnem raku (HCC), pri bolnikih z ohranjeno funkcijsko rezervo jeter in v primernem splošnem stanju. Izpopolnjene slikovne preiskave so pripomogle k boljši izbiri bolnikov. Kirurgija jeter je n...

 • publication . Article . 2020
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Miha Oražem; Irena Oblak; Tanja Španić; Ivica Ratoša;
  Publisher: Institute of Oncology Ljubljana

  Izhodišča: Pandemija koronavirusne bolezni 2019 (COVID-19) je zaradi epidemioloških ukrepov, zlasti spodbujanja fizičnega distanciranja, marsikje po svetu spodbudila uvajanje telemedicine v klinično prakso, zato smo želeli pridobiti stališča onkoloških bolnikov in zdrav...

 • publication . Article . 2020
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Erik Brecelj; Vaneja Velenik; Martina Reberšek; Nina Boc; Irena Oblak; Vesna Zadnik; Mateja Krajc; Snježana Frković Grazio; Gorana Gašljević; Srdjan Novaković; ...
  Publisher: Institute of Oncology Ljubljana

  No abstract.

 • publication . Article . 2020
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Katarina Lokar; Marjana Bernot; Maja Ebert Moltara; Mateja Marc Malovrh; Radivoje Pribaković Brinovec; Brigita Skela Savič; Vesna Zadnik; Tina Žagar; Zakotnik Branko;
  Publisher: Institute of Oncology Ljubljana

  Epidemiološki kazalci kažejo, daje rak v Sloveniji veliko javnozdravstveno breme. Rak je med vzroki smrti na prvem mestu pri moških in na drugem mestu pri ženskah. Za zagotavljanje primerne oskrbe bolnikov z rakom v bodoče je nujna primerna kadrovska zasedba, saj zadost...

 • publication . Article . 2020
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Katja Jarm; Kristijana Hertl; Mateja Krajc; Cveto Šval; Veronka Kutnar; Mateja Kurir; Maja Primic Žakelj; Vesna Zadnik; Maksimiljan Kadivec;
  Publisher: Institute of Oncology Ljubljana

  Priporočila za vzpostavitev presejalnih programov za raka dojk je leta 2003 izdala Evropska komisija in države članice Evropske zveze pozvala, da jih organizirajo do leta 2008. V Sloveniji od leta 2008 deluje Državni program za raka dojk DORA, ki je konec leta 2017 vklj...

 • publication . Article . 2020
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Sebastjan Merlo; Nina Kovačević; Barbara Šegedin; Tina Arnež; Sonja Bebar; Barbara Gazić; Andreja Gornjec; Borut Kobal; Manja Kobav; Maja Pakiž; ...
  Publisher: Institute of Oncology Ljubljana

  No abstract.

 • publication . Article . 2020
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Barbara Perić; Olga Blatnik; Boštjan Luzar; Jože Pižem; Janja Ocvirk; Marko Hočevar; Primož Strojan; Tomi Bremec; Martina Reberšek;
  Publisher: Institute of Oncology Ljubljana

  No abstract.

 • publication . Article . Other literature type . 2020
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Zadnik, Vesna; Kokalj-Kokot, Mateja; Černelč, Klemen; Bric, Nika;
  Publisher: Institute of Oncology Ljubljana

  The average annual incidence of kidney cancer in Slovenia is 370, and the incidence of bladder cancer is 320. Consortium of three research organizations: the Institute of Oncology Ljubljana, Department of Family Medicine, University of Ljubljana and the Clinical Departm...

 • publication . Book . Article . Other literature type . 2020
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Vrankar, Martina; Boc, Nina; Kern, Izidor; Rozman, Aleš; Stanič, Karmen; Štupnik, Tomaž; Unk, Mojca; Ebert Moltara, Maja; Zadnik, Vesna; Adamič, Katja; ...
  Publisher: Onkološki inštitut

  No abstract.

347 research outcomes, page 1 of 35