Download Results
347 research outcomes, page 1 of 35
 • publication . Article . 2020
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Arpad Ivanecz; Marko Sremec; Tomaž Jagrič; Stojan Potrč;
  Publisher: Onkološki inštitut Ljubljana

  Resekcija jeter (RJ) je ostala glavna oblika terapije pri solitarnem hepatoceličnem raku (HCC), pri bolnikih z ohranjeno funkcijsko rezervo jeter in v primernem splošnem stanju. Izpopolnjene slikovne preiskave so pripomogle k boljši izbiri bolnikov. Kirurgija jeter je n...

 • publication . Conference object . Article . 2020
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Marko Hočevar;
  Publisher: Onkološki inštitut

  Kožni melanom je z vidika zdravljenja kirurška bolezen, saj kirurgija predstavlja zelo pomemben način zdravljenja pri vseh stadijih bolezni. Ločimo kirurško zdravljenje primarne lezije, regionalnih, in-transit in oddaljenih zasevkov. Pri primarni leziji ločimo diagnosti...

 • publication . Article . 2020
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Erik Brecelj; Vaneja Velenik; Martina Reberšek; Nina Boc; Irena Oblak; Vesna Zadnik; Mateja Krajc; Snježana Frković Grazio; Gorana Gašljević; Srdjan Novaković; ...
  Publisher: Institute of Oncology Ljubljana

  No abstract.

 • publication . Article . 2020
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Katarina Lokar; Marjana Bernot; Maja Ebert Moltara; Mateja Marc Malovrh; Radivoje Pribaković Brinovec; Brigita Skela Savič; Vesna Zadnik; Tina Žagar; Zakotnik Branko;
  Publisher: Institute of Oncology Ljubljana

  Epidemiološki kazalci kažejo, daje rak v Sloveniji veliko javnozdravstveno breme. Rak je med vzroki smrti na prvem mestu pri moških in na drugem mestu pri ženskah. Za zagotavljanje primerne oskrbe bolnikov z rakom v bodoče je nujna primerna kadrovska zasedba, saj zadost...

 • publication . Article . 2020
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Katja Jarm; Kristijana Hertl; Mateja Krajc; Cveto Šval; Veronka Kutnar; Mateja Kurir; Maja Primic Žakelj; Vesna Zadnik; Maksimiljan Kadivec;
  Publisher: Institute of Oncology Ljubljana

  Priporočila za vzpostavitev presejalnih programov za raka dojk je leta 2003 izdala Evropska komisija in države članice Evropske zveze pozvala, da jih organizirajo do leta 2008. V Sloveniji od leta 2008 deluje Državni program za raka dojk DORA, ki je konec leta 2017 vklj...

 • publication . Article . 2020
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Sebastjan Merlo; Nina Kovačević; Barbara Šegedin; Tina Arnež; Sonja Bebar; Barbara Gazić; Andreja Gornjec; Borut Kobal; Manja Kobav; Maja Pakiž; ...
  Publisher: Institute of Oncology Ljubljana

  No abstract.

 • publication . Article . 2020
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Barbara Perić; Olga Blatnik; Boštjan Luzar; Jože Pižem; Janja Ocvirk; Marko Hočevar; Primož Strojan; Tomi Bremec; Martina Reberšek;
  Publisher: Institute of Oncology Ljubljana

  No abstract.

 • publication . Article . 2020
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Miha Oražem; Irena Oblak; Tanja Španić; Ivica Ratoša;
  Publisher: Institute of Oncology Ljubljana

  Izhodišča: Pandemija koronavirusne bolezni 2019 (COVID-19) je zaradi epidemioloških ukrepov, zlasti spodbujanja fizičnega distanciranja, marsikje po svetu spodbudila uvajanje telemedicine v klinično prakso, zato smo želeli pridobiti stališča onkoloških bolnikov in zdrav...

 • publication . Article . Other literature type . 2020
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Grašič Kuhar, Cvetka;
  Publisher: Institute of Oncology Ljubljana

  Interakcija med tumorskimi celicami in imunskimi celicami tumorski stromi je pomembna za nastanek, razvoj in napredovanje raka. Pri raku dojk je najbolj preučena vloga tumorskega limfocitnega infiltrata (TIL) in izraženosti liganda za programirano smrt-1 (PD-L1). Večja ...

 • publication . Article . Other literature type . 2020
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Zadnik, Vesna; Kokalj-Kokot, Mateja; Černelč, Klemen; Bric, Nika;
  Publisher: Institute of Oncology Ljubljana

  The average annual incidence of kidney cancer in Slovenia is 370, and the incidence of bladder cancer is 320. Consortium of three research organizations: the Institute of Oncology Ljubljana, Department of Family Medicine, University of Ljubljana and the Clinical Departm...

347 research outcomes, page 1 of 35