Download Results
191 research outcomes, page 1 of 20
 • publication . Article . 2020
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Arpad Ivanecz; Marko Sremec; Tomaž Jagrič; Stojan Potrč;
  Publisher: Onkološki inštitut Ljubljana

  Resekcija jeter (RJ) je ostala glavna oblika terapije pri solitarnem hepatoceličnem raku (HCC), pri bolnikih z ohranjeno funkcijsko rezervo jeter in v primernem splošnem stanju. Izpopolnjene slikovne preiskave so pripomogle k boljši izbiri bolnikov. Kirurgija jeter je n...

 • publication . Other literature type . Conference object . Article . 2019
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Zwitter, Matjaž;
  Publisher: Onkološki inštitut Ljubljana

  Klinične raziskave ali klinična preskušanja so raziskave, ki vključujejo ljudi. Na njihovih izsledkih temelji vsakodnevna obravnava bolnikov, zdravljenje, ki temelji na dokazih. Klinična preskušanja razvrščamo v več faz. V fazi I ugotavljamo predvsem toksičnost, v fazi ...

 • publication . Article . Conference object . 2019
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Červek, Jožica;
  Publisher: Kancerološko združenje SZD

  Paliativna sedacija je nadzorovana uporaba zdravil, ki povzročijo in ohranjajo stanje zmanjšane zavesti. V tem stanju bolnik ne trpi zaradi težav, ki jih ne moremo več obvladati (neobvladljiv simptom). Najpogostejša vzroka, da se odločimo za paliativno sedacijo, sta neo...

 • publication . Article . Conference object . 2019
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Blatnik, Ana; Perhavec, Andraž; Gazić, Barbara; Vidergar-Kralj, Barbara; Matos, Erika; Ratoša, Ivica; Žgajnar, Janez; Hertl, Kristijana; Hočevar, Marko; Krajc, Mateja; ...
  Publisher: Institute of Oncology Ljubljana

  ni abstrakta

 • publication . Article . Other literature type . 2018
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Eržen, Darja;
  Publisher: Institute of Oncology Ljubljana

  Karcinom Merklovih celic (KMC) je redek, agresiven nevroendokrini kožni rak s slabo prognozo, posebno, ko je v napredovalem stadiju. Incidenca na splošno narašča, čeprav podatki o incidenci kažejo na razlike med geografskimi področji. Med dejavnike tveganja štejemo star...

 • publication . Article . 2018
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Strojan, Primož;
  Publisher: Institute of Oncology Ljubljana

  Ni abstrakta.

 • publication . Article . 2018
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Jezeršek Novaković, Barbara; Benigar, Ana;
  Publisher: Institute of Oncology Ljubljana

  Uvedba rituksimaba v zdravljenje bolnikov z Nehodgkinovimi limfomi je spremenila dolgoročno prognozo bolnikov s CD20-pozitivnimi B-celičnimi limfomi, predvsem folikularnimi in difuznimi velikoceličnimi B-limfomi. Smernice NCCN priporočajo uporabo rituksimaba tudi pri zd...

 • publication . Article . 2018
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Tanja Mesti; Marko Boc; Martina Reberšek;
  Publisher: Onkološki inštitut

  The incidence of melanoma is increasing, both in Slovenia and world-wide, more than any other form of cancer. According to the Cancer Registry of Slovenia, 415 patients were diagnosed with this disease in 2009 (1). Surgical removal of skin melanoma is the primary curati...

 • publication . Article . 2018
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Jasna But-Hadžić; Cvetka Bilban-Jakopin;
  Publisher: Onkološki inštitut

  Obsevanje po modificirani radikalni mastektomiji (MRM) pri bolnicah z 1-3 pozitivnimi pazdušnimi bezgavkami je že vrsto let predmet strokovnih razprav. Kljub čedalje pogostejšim dokazom o dobrobiti obsevanja po MRM pri bolnicah s t. i. vmesnim tveganjem za lokalno ponov...

 • publication . Article . 2018
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Bebar, Sonja;
  Publisher: Institute of Oncology Ljubljana

  V razvitem svetu je med ginekološkimi raki najpogostejši endometrijski karcinom. Zdravljenje izbora je kirurgija, ki jo pri obsežnejši bolezni dopolnjuje radioterapija in vedno pogosteje tudi kemoterapija. Obsežnost kirurškega posega je še vedno nedorečena, kar zahteva ...

191 research outcomes, page 1 of 20