Download Results
36 research outcomes, page 1 of 4
 • publication . Article . Other literature type . 2020
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Grašič Kuhar, Cvetka;
  Publisher: Institute of Oncology Ljubljana

  Interakcija med tumorskimi celicami in imunskimi celicami tumorski stromi je pomembna za nastanek, razvoj in napredovanje raka. Pri raku dojk je najbolj preučena vloga tumorskega limfocitnega infiltrata (TIL) in izraženosti liganda za programirano smrt-1 (PD-L1). Večja ...

 • publication . Article . Other literature type . 2020
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Zadnik, Vesna; Kokalj-Kokot, Mateja; Černelč, Klemen; Bric, Nika;
  Publisher: Institute of Oncology Ljubljana

  The average annual incidence of kidney cancer in Slovenia is 370, and the incidence of bladder cancer is 320. Consortium of three research organizations: the Institute of Oncology Ljubljana, Department of Family Medicine, University of Ljubljana and the Clinical Departm...

 • publication . Book . Article . Other literature type . 2020
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Vrankar, Martina; Boc, Nina; Kern, Izidor; Rozman, Aleš; Stanič, Karmen; Štupnik, Tomaž; Unk, Mojca; Ebert Moltara, Maja; Zadnik, Vesna; Adamič, Katja; ...
  Publisher: Onkološki inštitut

  No abstract.

 • publication . Article . Other literature type . 2020
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Skof, Erik; Mangaroski, Dušan;
  Publisher: Onkološki inštitut

  Izhodišče: Zdravilo bevacizumab uporabljamo v sklopu primarnega sistemskega zdravljenja napredovalega epitelijskega raka jajčnikov v kombinaciji s paklitakselom in karboplatinom od leta 2013. Namen: Prikazati učinkovitost in varnost zdravljenja z bevacizumabom v redni k...

 • publication . Other literature type . Article . 2020
  Open Access English
  Authors:
  Sara Milićević; Damijan Bergant; Tina Žagar; Barbara Perić;
  Publisher: Onkologija : a medical-scientific journal

  Background. Medullary thyroid cancer (MTC) is a rare, endocrine tumour that occurs as part of hereditary cancer syndrome in approximately 25% of cases and develops as a sporadic form in 75%. The aim of the study was to evaluate the frequency and type of RET mutation occ...

 • publication . Other literature type . Article . 2020
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Ana Košir; Enej Hadžić; Jasna But Hadžić;
  Publisher: Onkologija : strokovno-znanstveni časopis za zdravnike

  Uvod: Glede na trenutne trende lahko pričakujemo, da naj bi eden od dveh fantov in ena od treh deklet današnjih najstnikov do 75. leta starosti zboleli za rakom. Po podatkih državnega programa za obvladovanje raka bi lahko kar 40 % rakavih bolezni preprečili z zdravim n...

 • publication . Other literature type . Article . Book . 2020
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Katja Leskovšek; Janja Ocvirk;
  Publisher: Onkološki inštitut Ljubljana

  Incidenca malignega melanoma v Sloveniji v zadnjih desetletjih strmo narašča, poznavanje malignega melanoma in dejavnikov tveganja pa je med populacijo še vedno vprašljivo in malo raziskano. Najpomembnejši dejavnik tveganja za nastanek bolezni je delovanje ultravijoličn...

 • publication . Article . Other literature type . 2020
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Plavc, Gaber; Strojan, Primož;
  Publisher: Institute of Oncology Ljubljana

  Do nedavnega sta bila poglavitna dejavnika tveganja za nastanek ploščatoceličnega karcinoma orofarinksa kajenje in prekomerno uživanje alkohola. Prognoza teh bolnikov je praviloma slaba, zaradi česar je zdravljenje intenzivno in multimodalno, kar edino nudi možnost ozdr...

 • publication . Article . Other literature type . 2020
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Benedik, Jernej; Lahajnar Čavlovič, Slavica;
  Publisher: Onkološki inštitut

  no abstract

 • publication . Article . Other literature type . 2020
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Oblak, Irena; Peterlin, Primož; Žižek, David;
  Publisher: Institute of Oncology Ljubljana

  Znano je, da ionizirajoče sevanje lahko okvari vstavljeno elektronsko napravo, kot je srčni spodbujevalnik (angl. pacemaker, PM) ali kardioverter-defibrilator (angl. implantable cardioverter defibrillator, ICD), če leži v obsevalnem polju. Nedavna odkritja pa navajajo t...

36 research outcomes, page 1 of 4