Download Results
33 research outcomes, page 1 of 4
 • publication . Conference object . Article . 2020
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Marko Hočevar;
  Publisher: Onkološki inštitut

  Kožni melanom je z vidika zdravljenja kirurška bolezen, saj kirurgija predstavlja zelo pomemben način zdravljenja pri vseh stadijih bolezni. Ločimo kirurško zdravljenje primarne lezije, regionalnih, in-transit in oddaljenih zasevkov. Pri primarni leziji ločimo diagnosti...

 • publication . Other literature type . Conference object . Article . 2019
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Zwitter, Matjaž;
  Publisher: Onkološki inštitut Ljubljana

  Klinične raziskave ali klinična preskušanja so raziskave, ki vključujejo ljudi. Na njihovih izsledkih temelji vsakodnevna obravnava bolnikov, zdravljenje, ki temelji na dokazih. Klinična preskušanja razvrščamo v več faz. V fazi I ugotavljamo predvsem toksičnost, v fazi ...

 • publication . Article . Conference object . 2019
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Červek, Jožica;
  Publisher: Kancerološko združenje SZD

  Paliativna sedacija je nadzorovana uporaba zdravil, ki povzročijo in ohranjajo stanje zmanjšane zavesti. V tem stanju bolnik ne trpi zaradi težav, ki jih ne moremo več obvladati (neobvladljiv simptom). Najpogostejša vzroka, da se odločimo za paliativno sedacijo, sta neo...

 • publication . Article . Conference object . 2019
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Blatnik, Ana; Perhavec, Andraž; Gazić, Barbara; Vidergar-Kralj, Barbara; Matos, Erika; Ratoša, Ivica; Žgajnar, Janez; Hertl, Kristijana; Hočevar, Marko; Krajc, Mateja; ...
  Publisher: Institute of Oncology Ljubljana

  ni abstrakta

 • publication . Article . Other literature type . Conference object . 2018
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Hočevar, Marko; Strojan, Primož; Ocvirk, Janja; Reberšek, Martina; Boc, Marko; Perić, Barbara; Luzar, Boštjan; Pižem, Jože; Blatnik, Olga; Karner, Katarina Barbara; ...
  Publisher: Institute of Oncology Ljubljana

  Incidenca melanoma v svetu in Sloveniji še vedno narašča, skupaj z njo pa žal tudi umrljivost. V zadnjem desetletju se je incidenca podvojila. Preživetje se je v zadnjih 20 letih izboljšalo, predvsem zaradi zgodnejšega odkrivanja melanoma in enotnih pristopov v primarne...

 • publication . Article . Conference object . 2018
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Oblak, Irena;

  Gastric cancer is associated with a poor prognosis. At diagnosis, approximately 50% of patients have a non-resectable disease. In patients who underwent radical resection, the disease recurs in as many as 75%, of which 40-64% are local and/or regional recurrences (2-4)....

 • publication . Article . Conference object . 2018
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Reberšek, Martina; Mesti, Tanja; Boc, Marko;
  Publisher: Institute of Oncology Ljubljana

  The incidence of carcinoma of the oesophagus in Slovenia is small and has not changed in years. The prognosis of patients with metastatic carcinoma of the oesophagus is poor, with less than 10% 5-year survival. In the early stages of the disease, we recommend surgical t...

 • publication . Article . Conference object . 2018
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Mirko Omejc;
  Publisher: Onkološki inštitut

  Čeprav incidenca raka želodca po svetu in pri nas upada, je še vedno pomemben vzrok umrljivosti zaradi raka. Prognoza je slaba, ker je bolezen odkrita pogosto v napredovalem stadiju. Rezultate zdravljenja je mogoče izboljšati le z zgodnejšim odkrivanjem. V zdravljenju j...

 • publication . Article . Conference object . 2018
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Janja Ocvirk;

  Veliko število bolnikov s karcinomom želodca (KŽ) in gastroezofegealnega prehoda (GEP) ima ponovitev bolezni po resekciji. Ponovitve so lokalne ali z oddaljenimi zasevki ali pa kombinacija obojega. Adjuvantna kemoterapija lahko podaljša celokupno preživetje pri nekateri...

 • publication . Conference object . Article . 2018
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Velenik, Vaneja;
  Publisher: Onkološki inštitut

  V zadnjem desetletju smo priča hitremu napredku v razumevanju tumorske biologije in imunologije rakov prebavil. Sočasno je prišlo do izboljšav v tehnikah obsevanja, zaradi katerih je lokalna kontrola bolezni boljša, saj je lahko doza na tumor večja, toksičnost na zdrava...

33 research outcomes, page 1 of 4